Annonsera

Äldre i Centrum är Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift inom äldre- och åldrandeområdet, nationellt etablerad som en bro mellan forskning och praktik. Med en annons når du chefer och personal inom äldrevård och äldreomsorg, liksom forskare, politiker och en intresserad allmänhet.

Tidskriften stöds av forskningsrådet Forte och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt redaktionella innehåll, bland annat belönad med Stora gerontologipriset, Solstickepriset och Eric Forsgrens journalistpris. I den senaste läsarundersökningen (SKOP 2015) angav 88 procent av läsarna toppbetygen bra eller mycket bra om Äldre i Centrum som helhet.

Utgivning 2020: 27 mars, 29 maj, 25 september, 27 november.

Annonsbokning

Bengtsson & Sundström Media
tfn: 08-10 39 20
e-post: aldreicentrum@bs-media.se
webb: www.bs-media.se

  • Helsida 10 900 kr
  • Halvsida 7 700 kr
  • 1/4-sida 5 100 kr

Se hela vår Annonsinfo 2020