Annonsera

Se hela vår Annonsinformation 2024(pdf)

Äldre i Centrum är Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift inom äldre- och åldrandeområdet, nationellt etablerad som en bro mellan forskning och praktik. Med en annons når du chefer och personal inom äldrevård och äldreomsorg, liksom forskare, politiker och en intresserad allmänhet.

Tidskriften stöds av forskningsrådet Forte och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt redaktionella innehåll och är bland annat belönad med Stora gerontologipriset, Solstickepriset och Eric Forsgrens journalistpris.

I den senaste läsarundersökningen (SKOP 2020) angav 94 procent av läsarna toppbetygen bra eller mycket bra om Äldre i Centrum som helhet.

Utgivning 2024: 15 mars, 10 juni, 13 september, 29 november.

Annonsbokning

Bengtsson & Sundström Media
tfn: 08-10 39 20
e-post: aldreicentrum@bs-media.se
webb: www.bs-media.se

PRISEXEMPEL
Helsida 10 900 kr

  • Halvsida 7 700 kr
  • 1/4-sida 5 100 kr

DIGITAL ANNONSERING
Helår 30 000 kr

  • Halvår 18 000 kr
  • Kvartal 12 000 kr