#1/19 Stad för alla

Tema: Åldersvänlig stad.
I praktiken: Sorg, död och andra livsviktiga saker.
Forskaren i fokus: Boo Johansson.
Avhandlat: Giana Carli Lorenzini.
Krönika: Maja Lundgren.