#1/21 Allt du skulle vilja veta om brukarmedverkan…

Äldre i Centrum #1/21 har ett tema om möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan i forskning om äldre och åldrande: Förbättrad förståelse för aktuella forskningsfält, bättre data och ökat förtroende för forskningsresultat står mot ökade krav på tid och resurser. Och så själva begreppet brukare – hur bra är det egentligen?

Den fördjupande Spotlightvinjetten undersöker funktionsförmågan genom att böja sig mot tånaglarna och vi porträtterar både Sveriges mest uppmärksamhetssökande professor, doktoranden som gick i pension och på kuppen blev en käring mot vinden, samt en debattglad forskningshub i Jönköping.

Lästipsen skärskådar såväl en riktig gammeldansk som autofiktivt åldrande hos gubbtrion Donner, Lundell och Myrdal och så spelar vi kort med döden.

Sist men inte minst aktuell idédebatt om äldrevårdsförsäkring – och världspremiär på papper för Äldre i Centrums nystartade vetenskapliga supplement där alla talar svenska.