#3/20 Yrkeskunskapare

Tema: Yrkeskunskapare. I praktiken: Konsten att rehabilitera.

Forskaren i fokus: Linn Sandberg. Avhandlat: Ellen Lindell. Krönika: Lisa Syrén.

Spotlight: Familjeliv och anhörigomsorg på särskilt boende. Lästips: Självutlämnande skildring av anhörigskap.