Omslag Äldre i Centrum nummer 4/2023

#3/23 Sex och närhet

Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom vård och omsorg.

Torbjörn Bildtgård, Peter Öberg och Linn Sannberg som är välkända för sin forskning i ämnet har författat tre artiklar. Mari-Louise Nilsson, aktuell med en ny studie om demens och sexualitet, medverkar med en artikel där hon efterlyser utbildning för personalen och doktoranden Klara Le skriver om att äldres sexuella behov inte får ignoreras.

Klicka på länkar nedan för att läsa direkt

Sex i tredje och fjärde åldern

Sexualitet – betraktat över livstid

Tv-serie synliggör äldres sexualitet och lust

Utbilda personalen mot fördomar

Äldres sexuella behov får inte ignoreras