#4/19 Ensamhet

Tema: Ensamhet. I praktiken: En kognitiv livsstil. Forskaren i fokus: Lars Lannfelt. Avhandlat: Helena Nilsson. Krönika: Marianne Rundström.