#4/2023 Kultur

Forskning visar att konstupplevelser inom äldreomsorgen har goda hälsoeffekter. Stresshormonerna minskar och hälsan förbättras hos både boende och personal. Men det behövs mer än bara terapi och god vilja. Personalens insatser spelar en viktig roll, liksom en ledning som vågar satsa på kulturen.

Max Liljefors diskuterar hur samtal om konst kan väcka sinnena till liv, när man betraktar och reflekterar över konsten. Detta kan vara särskilt viktigt för de äldre.
Konstens välgörande effekter inom vård och omsorg

Katarina Lindblad diskuterar hur musik används i äldrevård. Hon sammanfattar med att det finns gott om forskning, som bekräftar att musik i vård och omsorg kan göra nytta både för de äldreboende och för personalen.
Musik är mycket mer än bara guldkant

Rebecca Hilton beskriver flera talande exempel med svårt handikappade patienter, som i sitt livs slutskede stimuleras av att bekanta sig med konstföremål och skapande.
Handfestival på äldreboendet

Zarah Ebrahimi och Helle Wijk beskriver försök med digitala musikupplevelser för äldre och den potential som dessa kan ha för hälsa och välbefinnande för dem.
Digital symfoni ger harmoni

Töres Theorell, Azita Emami, Gabriella Engström och Helena Hallinder beskriver i en studie i vilken personer med demens, som vårdas i hemmet, och deras vårdare som är nära anhörig blir instruerade att lyssna på inspelad musik tillsammans varje dag under två månader.
Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare