Redaktionen tipsar #1/23

Alkoholvanor hos äldre 2004–2021. Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas

Ulf Guttormsson
CAN 2022

Alkoholkonsumtionen har ökat med 30 procent i åldersgruppen 65–84 år, mellan 2004 och 2021. Man närmar sig befolkningens genomsnitt, då konsumtionen samtidigt minskar i övriga åldrar. Samma mönster visar den alkoholrelaterade slutenvården under 2000-talet. Äldre personer dricker mindre intensivt, men på fler av veckans dagar under årets alla månader. Samtidigt är de av olika skäl generellt känsligare för alkohol.

Alternativ för ett enklare grundskydd

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten 2022

Grundskyddet i ålderspensionssystemet består av fyra inkomstprövade förmåner. Dessutom finns en ny förmån – inkomstpensionstillägget. Det här skapar ett komplext system, som är svårt att förstå. I den här rapporten har Pensionsmyndigheten undersökt en rad förenklingar av grundskyddet och redogör för deras effekter. De skulle ge mindre detaljerade regler, men baksidan är att de får sämre träffsäkerhet.

Att utveckla verksamheter med stöd av välfärdsteknik. En utredning av kommuners behov och förutsättningar

Cornelia Björk och Ella Petrini
Göteborgsregionen 2022

Med fokus på kommunerna i Västra Götalands län har Göteborgsregionen undersökt kommuners förutsättningar och behov av framtida stöd för att kunna ta tillvara den nya välfärdstekniken. I den mån man inte lyckas handlar det ofta om styrningsproblem, resursproblem, kompetensproblem och organiseringsproblem, vilket bör bli en utgångspunkt för lokalt arbete och stöd utifrån.

Den tredje åldern (podd)

Christel Blondin, Jimmy Blondin, Claes Parck och Marianne Parck 2022–
Christel Blondin, Jimmy Blondin, Claes Parck och Marianne Parck

Den tredje åldern inträder vid pensionen och pågår så länge vi är någorlunda friska och aktiva. När skörhet och sjukdom tar över befinner vi oss sedan i den fjärde åldern. Den här podden spelas in av fyra personer med bakgrund inom psykologi och socialt arbete, vilket märks i valet av teman och perspektiv. De blandar avsnitt om tankar innan pension och att inte skiljas, med samtal med personer som Sven-Eric Liedman, Sofi Fristedt och Håkan Jönson.

En liten bok om konsten att dö

Ulf Nilsson
Albert Bonniers förlag 2022

För ett par år sedan gick författaren Ulf Nilsson bort i cancer. Den här boken utgörs anteckningar från det att han kallades in tillsammans med sin fru till ett rum på Huddinge sjukhus och fick sin sjukdomsdiagnos, till döden. Cancern var obotlig och han fick leva i tio veckor till. Han som tidigare skrivit tröstansfullt om döden för stora och små får nu själv skildra sin egen sista tid. Hur försonas man med sitt öde utan att bli störd av sörjande och hur tar man hand om varandra?

Extreme high temperatures – a threat to human health. A summary of knowledge

Hanna Slogén
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 2022

Forskare i Göteborg har sammanställt en rapport som summerar kunskapen om värmerelaterade hälsoeffekter. Här beskrivs de mest utsatta områdena i världen, men också hur högre temperaturer i klimatkrisen påverkar oss i tempererade zoner. Inte oväntat är många äldre personer känsliga för värme, vilket kan ge allt ifrån lågt blodtryck och huvudvärk till värmeslag och i värsta fall dödsfall.

Forskarfredag 2021 – Bostadsförsöket. Ett medborgarforskningsprojekt om tillgängligheten i svenska bostäder

Vetenskap och allmänhet
Vetenskap och allmänhet 2022

Varje år genomför Vetenskap och allmänhets Forskarfredag ett medborgarforskningsprojekt. 2021 valde man, i samarbete med CASE, att genomföra en mätning av bostäder, med tanke på tillgänglighet. Äldre bostäder hade fler miljöhinder än nybyggda, småhus hade fler än lägenheter. Småhusens vanligaste hinder var trappor till ytterdörren, i lägenheter var det vanligast att det saknades stödhantag inne på toaletten.

I nöd och lust (film)

Bräcke diakoni
Bräcke diakoni 2022

Bräcke diakonis arvsfondsprojekt I nöd och lust sätter fokus på hur rollerna förändras när en partner som är 65+ blir sjuk eller funktionsnedsatt. Plötsligt blir man anhörigvårdare och det kan vara svårt att behålla känslan av att vara ett par. Projektet har tagit fram flera filmer och föreläsningar om de här frågorna. Det finns också flera skrifter och reflektionsmaterial för både anhöriga, omsorgspersonal och andra som möter anhörigvårdare. Det handlar om att stärka anhöriga, göra vardagen lite lättare och bidra till fler goda stunder i relationen.

Integrated healthcare and care through distance spanning solutions – for increased service accessibility

Eirin Rødseth, Annabelle-Jane Yabsley, Truls Tunby Kristiansen och Siri Bjørvig
Nordens välfärdscenter 2022

Samverkan mellan olika aktörer i välfärden är en förutsättning för att samhället ska kunna ta sitt ansvar gentemot utsatta grupper. Med exempel från fem modellregioner i Norden presenterar författarna en styrningsmodell som kan få region och kommun att lyckas bättre i sin samverkan. Tre delar i samarbetet är nödvändiga, nämligen kunskapsdelning och kommunikation, gemensamma mål och tillit.

Kompetensförsörjning inom primärvården. Slutrapport

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet
Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet 2022

2001 gav regeringen Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram förslag som kan stärka medarbetare och säkra kompetensförsörjningen inom primärvården. Här är slutrapporten, som presenterar dessa förslag, samt rekommendationer för ST-tjänster och specialister i allmänmedicin under perioden fram till 2035. Det krävs bland annat ett årligt miljardtillskott för att kunna finansiera tjänster.

Ljuset på skillnader. En studie om omotiverade skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2022

Jämlik tillgång till socialtjänst i landet är en grundläggande rättighet. Men det finns stora skillnader mellan kommunernas resurser och verksamheter. Vård- och omsorgsanalys har undersökt omotiverade skillnader i utredningar bland annat inom äldreomsorgen. De redovisar risker och rekommendationer, bland annat att det bör skapas en gemensam strukturerad dokumentation i landets kommuner.

Långvarig smärta ur ett vårdande perspektiv

Helena Lööf (red)
Studentlitteratur 2022

Långvarig smärta är den vanligaste orsaken till att personer söker sig till primärvården, och en viktig faktor bakom upplevd sämre hälsa. Den här boken tar upp smärta genom hela livet och betydelsen av att uppmärksamma den hos patienter. Sara Cederbom har skrivit ett kapitel om smärta hos äldre personer där hon betonar att det inte är en naturlig del av åldrandet. Boken riktar sig i första hand till studenter på grundutbildningar, men läses med fördel av alla berörda.

När hjärnan sviker – om livet med demens

Hedvig Söderlund
Bonnier Fakta 2023
Hedvig Söderlund är forskare med inriktning mot hjärna, minne och åldrande. När hennes pappa blev demenssjuk insåg hon att det behövs en bok om vad demens är, vilka signaler man bör uppmärksamma och ta på allvar, hur en demensutredning går till, vad som händer i hjärnan, vad det finns för behandling och hur det är att vara anhörig till någon med demenssjukdom. Här är nu den boken. Hedvig Söderlund berättar både om Alzheimers sjukdom och andra vanliga demenssjukdomar.

När samtalen upphör: en bok om demens

Anders Post
Votum Förlag 2022
Demens kan slå sönder en hel familj – men även förena de anhöriga i kampen för ett värdigt liv. Här berättar anhöriga om hur deras eget och deras demenssjuka partners liv gestaltat sig efter demensdiagnosen. Även läkare och forskare inom demensområdet medverkar, liksom drottning Silvia, som berättar om hur hennes mors sjukdom påverkat henne att lägga grund för nya utbildningar inom demensområdet.

Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Primärvård och äldreomsorg

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen 2022
Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för att öka kunskapen om ofrivillig ensamhet bland äldre personer, för att stödja verksamheter som vill arbeta med frågan. Tillsammans med fakta om ofrivillig verksamhet och dess riskfaktorer, presenterar de det vetenskapliga stödet för åtgärder och insatser. De presenterar också olika exempel på verksamheter och hur de arbetar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten 2023
I Sverige bygger pensionerna på livsinkomstprincipen, vilket gör att kvinnor i genomsnitt har lägre pensioner än män. I den här rapporten analyserar Pensionsmyndigheten sju möjliga förändringar som skulle kunna utjämna skillnaderna: höjt grundskydd, sänkt förskottsränta, nya och förändrade pensionsgrundande belopp, överföring av premiepensionsrätt för sambor, slopad avgift vid överföring av premiepension, möjlighet att dela inkomstpensionsrätter och möjlighet att välja efterlevandeskydd för inkomstpension.

Åldrandets poesi

Anki Sehlstedt
Lassbo förlag 2022
I larmrapporterna om tillståndet i äldreomsorgen är ett problem att mötet mellan människor saknas. Omsorgspersonal går om varandra och har så pressade scheman att de inte hinner se sina brukare. Efter 40 år som undersköterska i hemtjänsten har Anki Sehlstedt skrivit en bok om just dessa möten och vad de kan ge. Här passerar personer från ett helt yrkesliv förbi. Själv skriver hon: ”Det jag vill förmedla är att alla människor, oavsett ålder, har ett liv värt att berättas.”

Äldre män pratar inte om livet

Hjärnkoll
Hjärnkoll 2022
Hjärnkolls suicidpreventiva projekt Vi pratar om livet – män 70+ genomfördes i ett försök att möta den speciella situation som många äldre män befinner sig i. I denna bok samlas fakta och forskningsresultat om psykisk ohälsa och suicid med fokus på äldre män, tillsammans med erfarenheter från projektet. Böckerna riktar sig i första hand till den som arbetar med äldrefrågor i offentlig verksamhet eller i civilsamhället, och kommer med en 80-sidig handbok för praktisk tillämpning.