Upplagt för mer arbete efter 65

Att seniorer arbetar längre upp i åren än i dag är en bra början enligt nya utredningsrapporter.

Nyheterna fylls av rapporter om att andelen yrkesverksamma över 65 år har fördubblats på tjugo år. SCB-statistik visar att 69-åringarna med löneinkomst har ökat till 28 procent år 2017, en ökning från 15 procent år 2000. Av 67-åringarna arbetade 38 procent och för 65-åringarna var siffran 58 procent. Men det räcker inte. Både nationalekonomerna Mårten Palme och Lisa Laun i Kan seniorer arbeta längre? och förre statsministern Fredrik Reinfeldt i Att arbeta till 75 – en bra början är eniga om att vi svenskar måste jobba längre än till dagens pensionsålder. Fredrik Reinfeldt lanserade för den delen redan i boken Nya livet (Albert Bonniers förlag, 2016) synpunkten att det handlade om att leva till 100, arbeta till 75, börja om vid 50 och komma igång vid 25.

Regeringen tillsatte hösten 2018 Delegation för senior arbetskraft med uppdrag att verka för ett mer inkluderande och ålders­oberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter. De två rapporterna är de första i en serie av trettio som kommer att publiceras fram till år 2020. Rapporterna kan laddas ner på delegationens webbplats senior­arbetskraft.se.
– Att inte ta tillvara den potential som finns hos seniorer är ett ohållbart slöseri med samhällets resurser, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Lisa Laun och Mårten Palme tillsammans med Per Johansson och Helena Olofsdotter Stensöta underbygger bilden i Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv (SNS förlag, 2018), en bred sammanställning av data och analys kring äldres arbetskraftsdeltagande de senaste 50 åren, kopplat till förändringar i hälsa, arbetsmiljö och utbildning. Vilken roll har förtidspensionssystemet och 2000-talets hårdare krav för att beviljas sjukersättning spelat? Hur ser man på Försäkringskassan? Forskarna resonerar också kring hur man kan få fler att arbeta längre upp i åldrarna och öka efterfrågan på äldre arbetskraft.