Avsnitt 22: Äldre företagare – en samhällsvinst?

Visste du att det är vanligare att äldre personer är egen företagare än anställda vid 73 års ålder? I det här avsnittet av Äldre i Centrum-podden undersöker redaktionen vilka äldre personer som driver egna företag och vilka incitament som finns för att fler ska göra det. Dessutom svarar vi på frågan: På vilket sätt skulle samhället dra nytta av att fler äldre personer arbetar i egna företag?

Gäster denna gång är forskarna Elisabeth Sundin, professor emerita i företagsekonomi, och Elisabet Cedersund, professor emerita i äldre och åldrande, båda vid Linköpings universitet, som länge har studerat eget företagande i olika former och åldrar.