Att välja är att dö en smula

Inledare #3/19.

Så står jag till slut på Svenska mässans golv. Den gemensamma utställningsmonter i vilken Äldre i Centrum och moderorganisationen Äldrecentrum ställer ut med tidskrifter, rapporter och broschyrer om verksamheten är inredd och klar att välkomna gerontologer, geriatriker och alla andra som besöker den stora IAGG-ER 2019-mässan i Göteborg. Framför oss ligger nu tre dagar fullspikade med föredrag, seminarier och presentationer. Nästan 100 ämnen belysta i över 250 programpunkter, dubbelt så många posters och ytterligare minst en dubbel mängd möjliga samtal med forskare från olika skrymslen och hörn av det vi kallar äldre- och åldrandeområdet.

Ämnena som avhandlas innefattar allt från aktivt åldrande till äldre arbetskraft (vilka i sig har många korskopplingar). Ett axplock av vad som ryms däremellan: biobeteendehälsa, demografi, etiska frågor, familjerelationer, hemtjänst, inkontinens, kognitiv hälsa, kronisk sjukdom, livslängd, näring, pensionering, psykosociala interventioner, sensorisk förlust, sömn, teknologi, volontärarbete, åldersvänlighet.

Det finns något för alla, bara att blunda och peka. Eller lägga sig ner och dö en smula. För vad ska man väl välja?

Ställa siktet på de stora key note-föredragen eller springa på posterpresentationer. Hasta från den ena änden av mässhallarna till den andra i jakt på den mest eklektiska ämnesmixen, eller stanna i samma sal och påpassligt passivt låta programpunkterna som presenteras där panorera pupillerna? Nej, det går inte att hinna allt, men en del av ämnena som avhandlades har vi i alla fall samlat i detta nummers tema, andra återkommer vi till längre fram (till exempel i nästa nummers tema om ensamhet).

Och där i programappen som jag svajpar igenom efter att ha förevigat vår fina monter, hittar jag ännu ett guldkorn: Samtal med redaktörerna för Ageing & society, Journal of aging and social change och European journal of aging där de bland annat berättar om peer review-processen inför publicering. Nördigt så det förslår och lite inknökat i programmet (där rök fredagens lunch). Men är det konferens så…