Björn Högberg. Foto: Umeå universitet

Hur gick det sen Björn Högberg…

...som 2019 disputerade vid Umeå universitet med en avhandling om hur välfärds­politik påverkar jäm­likhet i hälsa och välmående?

– Nu forskar jag med fokus på barn och unga i projekt om föräldrars arbetslöshet och barns hälsa, och om hur utformningen av skolan påverkar hur barnen trivs och mår.

Varför gick du från äldre till unga?

– I doktorandprojektet studerade jag faktiskt både unga och äldre, som grupper med stora behov av välfärdstjänster. Sedan fick vi pengar för att fortsätta med skola och barn. Jag hade planer på att forska vidare om äldre, men när jag blev förälder kände jag att det skulle bli för mycket med flera projekt.

Ser du några fördelar eller nackdelar med att byta ämne?

– Det finns åtminstone på kort sikt starka incitament att specialisera sig mycket, man blir mer produktiv. Men jag tror att man i längden kan göra bättre saker om man har lite bredare perspektiv, att man utvecklas mer som forskare.

Hur togs dina forskningsresultat emot?

– Jag tror att avhandlingen inte fick så stor spridning faktiskt. Det är nog mer det jag gjort efteråt som fått genomslag, både i media och i vetenskapliga citeringar. Det har handlat om skolrelaterad stress och psykisk ohälsa.

Har du funderat på att göra något annat än att forska?

– Ja, det har jag ju. Men jag tror att jag har lite smal kompetens för det, även om jag kan undervisa på universitetet. Det är en svårare arbetsmarknad för forskare om man inte är i Stockholm, där nästan alla myndigheter finns. Som småbarnsförälder har jag ju önskat några gånger att jag haft ett jobb som man inte tar med sig hem. Men å andra sidan finns det ju fördelar också med flexiblare tider och forskarlivet kan vara jäkligt stimulerande.

Saknar du doktorandtiden?

– Ja, men det gör jag nog! Jag upplever större press nu, för att jag måste försörja mig själv på ett annat sätt och behöver fundera på att söka projektmedel i tid och otid. Jag tyckte att det var rätt skönt att vara doktorand, även om jag har lite större frihet att studera det jag vill studera nu.

Ref.
AVHANDLING MED MERA

Björn Högberg (2019). Vulnerability and inequalities in health and wellbeing – the role of social policy. Umeå universitet.

En längre intervju i samband med avhandlingen publicerades i artikeln Satsningar på välfärd ger ökad jämlikhet.

Fler porträtt

Tre medarbetare från FOU nu framför en vägg

Utveckling här och nu

Med nära tillgång till regionen och starka nätverk i sina ägarkommuner i nordvästra Stockholms län, har FOU nu en god plattform för att…

Man poserar sittandes i en stol

Han månar om äldres psykiska hälsa

Äldre personer får sällan psykologisk behandling. I stället får de mediciner för att dämpa depression eller nedstämdhet. Det hoppas forskaren och överläkaren Mattias…

Man i blå jacka framför ett snöigt landskap

Tre samband bakom akuta sjukhusbesök

Till sjukhusens akutmottagningar kommer ofta äldre personer med kognitiv svikt som använder ett flertal mediciner. Jonas Kindstedt undersökte relationen mellan dessa sköra äldres…