Åldrande

Hörselforskningen som lyssnar på äldreboendepersonalen

Forskare vid Karlstads och Linköpings universitet får medel för forskning kring hörselnedsättning.

Skrämdump från Nature Agings hemsida

Nature tar sig an åldrandeforskningen

Digitala Nature aging debuterar med ett innehåll som likt Äldre i Centrums kommande vetenskapliga supplement spänner över både åldrandets biologi och dess påverkan…

Sveriges äldre dricker oftare

Alkoholkonsumtionen bland äldre personer i Norden har ökat de senaste fyrtio åren. Aktuella studier belyser utvecklingen i Norge, Danmark, Finland och Sverige.

#4/20 Digital välfärd

Äldre i Centrum #4/20 har ett tema om digital välfärd: Många digitala satsningar i äldre­omsorgen tar längre tid än förväntat att införa, samtidigt som…

Från cirkel till café – folkbildningen förnyar sig

En mindre grupp äldre i en löst organiserad sammankomst, kan det vara en social innovation: ett arrangemang som bidrar till att förbättra människors livskvalitet eller levnadsförhållanden?

Biblioteket som support och social mötesplats

För att bli – och förbli – digitalt kompetent krävs ibland mer än hjälp med tekniska utmaningar. Det behövs mötesplatser som ser människan bakom tekniken.

ASC-exteriör2 72 dpi Foto Mikael Mildén

Nyordning i Norrköping

Åldrandeforskningen vid Linköpings universitet bedrivs i Norrköping. Avdelningen för åldrande och social förändring, ASC, sätter fokus på europeiska nätverk och forskarutbildning. Sedan några år…

Social närhet i en tid av fysisk distans

Äldre personer har ett behov av att reflektera över sociala relationer som inte längre kan tas för givna med anledning av covid-19-krisen. Stödlinjen Äldrelinjen blir ett forum för diskussioner om hur det går att hitta gemenskap i isoleringen.

Hur gammal är du?

Krönika #4/20.

Redaktionen tipsar #4/20

Aktuella publiceringar inom äldre- och åldrandeområdet.