Foto: Eva Dalin

Hur gick det sen, Palle Storm?

… för Palle Storm som disputerade för fem år sedan med avhandlingen Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor.

Vad gör du i dag?

– Jag är forskningsledare på deltid hos FOU Nordväst där jag bland annat arbetar med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck och föräldrastödsprogram. Jag har nyss fått ett fast lektorat i socialt arbete på Stockholms universitet. Sedan 2020 är jag postdoktorand finansierad av Forte och undersöker äldreomsorgens vardag, villkor och styrning i mångetniska arbetsgrupper. Det handlar bland annat om vilken betydelse personalens kön, hudfärg och språk har för brukarna. Jag har intervjuat 40 chefer inom hemtjänst och särskilt boende som berättar hur hemtjänsten hanterar språksvårigheter, hur man gör i bedömningar vid anställningar och hur man kan skriva och dokumentera.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid under forskarutbildningen?

– Det är nog det vetenskapliga hantverket, hur man skriver texter till olika målgrupper. Jag lärde mig mycket kring handledning som jag haft nytta av i min undervisning och hur man förmedlar inspiration. Men även att vara ödmjukhet kring kunskap.

Tycker du att synen på genus och etnicitet förändrats inom äldreomsorgen de senaste åren?

– Ja, markant! När jag började var min bild att många tyckte det var intressant. Men det har hänt så mycket på kort tid, både när det gäller inkludering och rasism. Många som arbetar i omsorgen kommer från länder utanför Norden, men det här har seglat upp som en otroligt politiskt aktuell fråga och något som lyfts fram som väldigt angeläget i äldreomsorgens vardagspraktik. Utmaningen blir att tillgodose små språkgrupper.

Vad hade du gjort i dag om du inte disputerat?

– Jag vill ju vara kvar i akademin, men det är inget självändamål. Jag hade nog blivit kvar inom socialtjänsten där jag arbetade tidigare.

Du är aktuell med en artikel i vårt vetenskapliga supplement, berätta!

– Det handlar främst om personer inom äldreomsorgen som inte har svenska som första språk, det är de som är mest möjliga att rekrytera. Jag diskuterar vilka utmaningar som cheferna möter och vilka möjligheter det finns som exempelvis språkstöd. Det är viktigt att förstå att situationen går att förändra. Det handlar om att ge de här personerna förutsättningar till att göra ett bra arbete.

Avh.
Avhandlingen

Palle Storm (2018) Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor. Stockholms universitet.

Fler porträtt

De skapar parker och nya minnen för äldre

FoU Helsingborg har blivit ett omtalat framgångskoncept tack vare medarbetarnas olika kompetenser där alla vill verka för invånarnas bästa. En tredjedel av deras…

Teknikforskare vill göra skillnad för äldre

Under 1980-talet hade Britt Östlund inte som mål att bli forskare. Men diskussionerna kring de nya Jas-flygplanen och insikten att teknikutvecklingen ofta fick…

Vägen viktigare än målet när äldre studerar

Nya tankar och idéer, samtal om livet och döden, och relationer med andra deltagare är ofta viktigare än själva ämnet för äldre som…