Folkhälsa

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Miljonregn över äldreforskningen

Det råder miljonregn över äldre- och åldrandeforskningen i Sverige. Flera forskningsprojekt om bland annat lungsjukdomen KOL och stroke får medel från Hjärt-lungfonden i deras senaste utlysningsbeslut. Dessutom satsar Vetenskapsrådet 28 miljoner på förbättrad demensdiagnostik.

Äldre exkluderas i nybyggnation

Bristande tillgänglighet är en vanlig orsak till att människor med funktionsnedsättningar utestängs från nya byggnader och platser. Det visar en avhandling som Lilian…

Bilen onödig för ett aktivt åldrande

Äldre personer som inte åker bil ägnar sig ungefär lika mycket tid åt aktiviteter associerade med ett aktivt åldrande som de som reser…

Ett stapeldiagram som visar hur många personer i varje åldersgrupp som uppnått 110 års ålder.

Så många svenskar har blivit 110 år

I en ny studie har Jimmy Lindberg försökt verifiera åldern på alla svenskar som blivit 110 år gamla fram till 2022. Det visar…

Färre skador med ny läkemedelsplan

Äldre personer som tar många mediciner riskerar att skada sig och hamna på sjukhus vid upprepade tillfällen. En avhandling föreslår en ny läkemedelsplan…

En äldre, glad man sitter i en soffa och pratar i mobiltelefon.

Att fortsätta jobba för livsglädjen

Samhället försöker på olika sätt styra oss att förlänga vårt arbetsliv, gärna flera år efter pensionsåldern. Marie Bjuhr vid Högskolan i Gävle har…