Pandemiliv för pansjos (#2/21)

I dag finns allt bättre kunskaper om covid-19-smittan, liksom förhoppningar om en vaccinations­lösning. Men det är svårt att återknyta till den stämning som fanns i samhället våren 2020 och hur den upplevdes av äldre personer. Våra minnesbilder av ”hur det var” för ett år sedan adderas till dagens och morgondagens upplevelser av pandemin. De kommer fortlöpande att konstruera allas vår covid-19-historia. Här följer några blad att foga till berättelsen.

De som ändå snart skulle dö

Om livsloppet ses som en utmätt tid med vissa stationer, har då yngre personer mer rätt till liv än äldre? Håkan Jönson resonerar…

Coronastrategin, äldreomsorgen och den svenska välfärdsstaten

Coronakommissionen konstaterade att Sverige inte lyckades skydda sina äldre på grund av en äldreomsorg som var oförberedd och dåligt rustad. Spåren till detta misslyckande finns i en stundtals aggressiv reformering av välfärdsstaten.