Pandemiliv för pansjos (#2/21)

I dag finns allt bättre kunskaper om covid-19-smittan, liksom förhoppningar om en vaccinations­lösning. Men det är svårt att återknyta till den stämning som fanns i samhället våren 2020 och hur den upplevdes av äldre personer. Våra minnesbilder av ”hur det var” för ett år sedan adderas till dagens och morgondagens upplevelser av pandemin. De kommer fortlöpande att konstruera allas vår covid-19-historia. Här följer några blad att foga till berättelsen.

Corona och 70-plussarna

Kunskap och information om covid-19 var bristfällig i början av pandemin. Många frågor stod obesvarade, osäkerheten var stor. Nu vet vi mer och gårdagens, dagens och morgondagens upplevelser konstruerar fortlöpande allas vår covid-19-historia.

Äldreomsorgen under pandemin

Coronapandemin visade att det inte är hållbart med en underfinansierad och underbemannad äldreomsorg där personalen inte får den utbildning och de förutsättningar som…

Internationellt perspektiv på smittans konsekvenser

Det finns ett tydligt samband mellan coviddödlighet i och utanför äldreomsorgen – mönstret är likartat i våra grannländer.

Såsom i en särskilt boende-bubbla

En studie med sköra äldre personer på särskilt boende under coronapandemin ger en unik inblick i hur pandemin har påverkat dem och blir ett…

Foglighet hårdvaluta för 70+ i den generationella ekonomin

En ny enkätstudie visar att Folkhälsomyndighetens restriktioner för personer över 70 år fråntog dem möjligheten till jämlika relationer med sina barn och barnbarn: ”Mina vuxna barn är ’poliser’ och kollar så jag inte bryter mot några regler.”

Sprickorna i den svenska självbilden

Vad är förklaringen till att äldreomsorgens problem tycks vara bestående? Knäckfrågan är kanske inte vad som behöver göras, utan hur det ska ske – och vem som ska finansiera förändringarna.

Vardagslivet under första vågen: Så upplevde äldre stockholmare coronapandemin

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomförde hösten 2020 en unik enkät om hur personer 70 år och äldre i ordinärt boende i Stockholm upplevde sin situation under coronapandemin. Resultaten visar stora förändringar i vardagsliv och psykisk hälsa, men också att stockholmare 70+ har hanterat…

Så satte coronaviruset fart på forskningen

Nystartade laboratorier, en undersökning om hur vardagen förändrats för personer 70+, en annan om vård- och omsorgspersonalen och ytterligare en om äldres förmåga att hantera kriser. Pandemin satte fart på forskningen och i ÄiC #2/20 intervjuade vi fyra forskare om deras…

Fysisk aktivitet hos äldre under och efter pandemin

Ett intensifierat arbete med att främja fysisk aktivitet och vardagsmotion hjälper Sveriges äldre befolkning på fötter efter corona.

En kapabel sårbar grupp

Coronapandemin blev ett unikt tillfälle att i realtid studera äldre personers förmåga att hantera en kris där de är extra utsatta.