Välj gärna – men inte den här

Lästips, fast ändå inte.
Rec.
RECENSION

Välj din ålder
John Mellkvist
Langenskiöld 2021

Det har dykt upp en bok med hårda pärmar, snygg layout och titeln Välj din ålder. Den påstås handla om ålder och ålderism. Boken är skriven av John Mellkvist, en PR-konsult, medie­rådgivare, framtidsspanare, som fastnade för att föreläsa om ålderism. Boken har 295 sidor, vilket är ett par hundra sidor för mycket. Huvudperson är författaren själv, som skriver att han mest hållit igång ämnet via Linkedin men ville breda ut tankarna och skickade ett utkast till helgbilagan hos Svenska dagbladet. Han blev dock refuserad, med motiveringen att en krönika ska ha en vetenskaplig eller samhällsförankrad koppling och inte bara vara fritt tänkande och kåserande. Så stoppar han in texten i den här boken och börjar i stället att satsa på late blooming. Första exemplet är en 72-årig entreprenör, Tricia Cusden, som grundat Look fabulous forever – en serie skönhetsprodukter för äldre kvinnor.

John Mellkvist skriver att mycket av det mediala genomslag han fått beror just på att han kommer från ett annat håll med lite andra argument än de gamla vanliga. Han noterar att bioteknikbolaget Calico, bland annat grundat av Google, forskar på hur man på sikt ska kunna vända åldrandet. Måste kännas ångestfyllt när man uppifrån närmar sig treårs­åldern och börjar tappa språket – för att inte tala om fortsättningen. Mot slutet av boken tar författaren upp frågor han fått om ålderismens omfattning, vilken åldersgrupp som är hårdast drabbad, är det värre i Sverige än andra länder, och så vidare.

Hans svar blir – att det är svårt att svara på. Och om han hade haft att svara som krav så hade mycket av det som står i boken inte blivit skrivet: Vi hade alltså missat hans lunchmöten med kändisar etcetera.

Boken ges ut av bokförlaget Langenskiöld som vanligtvis håller en hög standard på utgivningen.

Fler lästips

Våldet går inte i pension

Boken Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer får oss att förstå våldets många uttryckssätt och dess komplexitet. Den berör alla som kommer i kontakt med äldre i vård och omsorg.

Intressant länk mellan ålder och genus

Joachim Berner och Johan Norberg, som är i tidiga 60-årsåldern och från övre medelklass, ger sin bild av genus och manlighet i förändring. Deras visdomar, troligtvis riktade till något yngre män, blir ofta exkluderande och ålderistiska menar recensenten, som dock…

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld av reflektioner, en inbjudan till funderingar om tid, liv, vardag, mening, och åldrande.