Folkhälsa

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som…

Många har svårt att öppna förpackningar

När Reumatikerförbundet frågade medlemmarna i PRO, SPF Seniorerna, Neuro och sitt eget förbund, svarade nästan alla att det händer att de inte kan…

Seniorer medverkar i projekt om måltider

Den sociala samvaron vid måltider har stor betydelse för hälsan. Många äldre som är ensamstående vill gärna äta tillsammans med andra men hur…

Ökad demens- och strokerisk vid hög biologisk ålder

Personer med högre biologisk ålder än deras faktiska levda ålder, har en betydligt högre risk att drabbas av stroke och demens. Det visar en studie av forskare från Karolinska institutet.

Många äldre överbehandlas vid livets slut

Många äldre får onödiga behandlingar när de är i livets slutskede. Det visar Máté Szilcz doktorsavhandling, som han lägger fram vid Karolinska institutet.

Äldre mår sämre

När Folkhälsomyndigheten redovisar data om svenska folkets psykiska hälsa är åldersgruppen över 84 för första gången med.

Socioekonomi påverkar vilken artrosbehandling man får

Behandling vid höft- och knäartros påverkas i stor omfattning av patientens socioekonomiska situation. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Resultaten pekar också på att sjukvården behöver mer kunskap om vilket stöd och bemötande patienter behöver för att lindra sjukdomen.

Mat som slängs i soppåse

En tredjedel av maten på äldreboenden slängs

Undernäring är vanligt bland äldre personer och därför är det viktigt att maten på äldreboenden blir uppäten. Nu visar en kartläggning från Livsmedelsverket…

Webbinarium om sex och närhet

Välkommen att delta i vårt andra webbsända seminarium denna höst den 10 november kl 8.30. Temat är sex och närhet, samma som i…

Tabu att tala om ensamhet

I den allmänna debatten likställs ofta begreppen ensamhet och social exkludering. Det kan leda till att äldre personer får svårt att tala om egna upplevelser av ensamhet.