Folkhälsa

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Med rätt att höra

Att vi hör bra är viktigt för folkhälsan. Med stigande ålder försämras hörseln. Forskarna söker svar på vad som skadar förmågan att höra…

Samband mellan demens och hörselnedsättning

Ord försvinner för den som hör dåligt och de tappas bort av den som har en demensdiagnos. Att ha nedsatt hörsel kan på sikt leda till demens. Forskare i Linköping genomför en långtidsstudie kring mekanismerna bakom dessa samband.

Viktigt mäta nedsatt hörsel vid tinnitus

Sveriges starkaste magnetkamera och individuellt kalibrerade hörapparater kanske kan ge svar på hur personer med tinnitus och nedsatt hörsel bäst kan få hjälp. I förlängningen skulle det också kunna minska risken för demens.

Hörselns åldrande i olika generationer

I Göteborg pågår sedan flera decennier tillbaka två befolkningsstudier på äldre personer. Här kan vi hitta svar på om yngre generationer hör bättre på äldre dar.

Ät med händerna

Sjukdomar som försämrar finmotoriken, såsom Parkinsons sjukdom, kan göra att det blir svårt att äta med bestick. Då kan ett bra alternativ vara…

Hur gick det sen, Sophie Jörgensen?

...som för fem år sedan disputerade med en avhandling om att åldras med ryggmärgsskada.

Ska det behöva göra ont att bli gammal?

Aldrig för sent

En mycket läsvärd bok om adhd och autism som är ett viktigt bidrag till ökad kunskapsspridning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Engagerande och fascinerande om prostatan

Inbjudande läsning om hoptrasslade frågor kring maskulinitet, genus, relationer, hälsa, vård och medicin. Pedagogiskt och med stark närvarokänsla lotsas vi genom berättelser om arkivfynd, jämförelser av prostatan med klimakteriet, åldrande och manlighet.