Anhörigt talat (#3/18)

Illustration: Saga Bergebo

Utan anhöriga stannar Sverige

Att äldre personer förväntas kunna klara sig så länge hemma som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. Men hur ska samhället på bästa sätt stötta medelålders och äldre anhöriga när de ska ta hand om sina äldre nära och kära?

De anhöriga är vårdens bästa medarbetare, men i dag ser inte kommunerna vad de anhöriga gör, detta måste förändras radikalt, sa Lennarth Johansson, forskningsledare på Stiftelsen Äldrecentrum, när han intervjuades i radioprogrammet Karlavagnen som handlade om ”anhörigfällan” [Sveriges radio P4, 4 september 2018].

Lennarth Johansson har forskat om anhörigfrågor i fyrtio år och i radioprogrammet var hans råd till landets alla anhöriga:

– Du är inte ensam. Isolera dig inte utan sök kontakt med andra likasinnade i till exempel en anhörig- eller patientförening.

Den fråga som nu sysselsätter forskarna är hur alla dessa medelålders och äldre anhöriga bäst kan stöttas för att de ska orka ta hand om sina nära och kära. I detta nummers tema finns mycket av denna viktiga forskning samlad.

Här kan anhöriga själva och deras närstående liksom personal inom vården och omsorgen samt beslutsfattare på olika nivåer finna kunskap som – anhörigt talat – behövs allt mer.

Artiklar i temat

Nya utmaningar för svensk anhörigforskning

Anhörigforskningen behöver ta nya steg. Framför allt behövs interventionsforskning som kan visa vilket stöd som fungerar bäst för vem och för vilken situation, samt studier om hur ansvar förskjuts från det offentliga till familjen.