Att vara eller inte vara pensionär (#2/18)

I samband med pensionering kommer ett byte av status och identitet. Foto: Istvan Mihály

Jag, pensionär?

Att gå i pension hör till en av livets mest omvälvande händelser. Några säger ”äntligen!”, andra lämnar jobbet motvilligt, en del letar annat lönearbete. Tillvaron ska omdefinieras, det är spännande – och skrämmande.

Det finns ingen lagstadgad pensionsålder i Sverige och pensionssystemet är uppbyggt så att man kan välja att ta ut pension mellan 61 och 67 år. Dessa bägge åldersgränser vill politikerna i den blocköverskridande pensionsgruppen nu höja för att få oss att stanna kvar i arbetslivet och finansiera välfärden.

För närvarande är genomsnittsåldern för att ta ut ålderspension i Sverige 64 år, vilket ligger högst bland EU-länderna. Men allt fler svenskar fortsätter jobba efter 65. I dag arbetar var tredje 67–åring.

Men. Oavsett valet av tidpunkt, förr eller senare sker ändå det välkomna eller fruktade bytet av status och identitet: jag, pensionär?

Artiklar i temat

Vanligt börja jobba igen

Mellan 6 och 14 procent av pensionärerna går tillbaka till arbetslivet. Det är utgångspunkten för en nystartad studie om det som forskarna kallar avpensionering.

Förändrat pensionssystem räcker inte

Om LAS-åldern höjs blir det sannolikt akademiker med redan bra pensionsvillkor som kommer ta chansen att fortsätta jobba. Det räcker inte med ekonomiska incitament för att människor ska arbeta längre, utan det är på arbetsplatserna som förändringarna måste till.