Sex vägar ur ensamhet

Äldrekontakt
Sedan starten 2008 har föreningen Äldrekontakt arrangerat regelbundna fikaträffar för äldre runtom i landet. Varje månad driver Äldrekontakt 73 fikagrupper i 28 kommuner där äldre gäster får möjlig­heten att träffa varandra över bland annat kaffe och en och annan tårtbit. I skrivande stund har föreningen sammanlagt cirka 550 gäster och 850 volontärer. Vill du vara med som gäst eller volontär? Då kan du anmäla intresse genom att ringa eller mejla Äldrekontakt på 08-562 768 00 alternativt info@aldrekontakt.se.

Vara med – ingen ska behöva vara ensam
Elitspelare i basketklubben Umeå BSKT har tillsammans med Frivilligcentralen i Umeå startat ett volon­tärprojekt för att stödja och hjälpa personer som är ofrivilligt ensamma, har svårigheter med att gå ut på egen hand eller bara behöver lite sällskap. Initiativet har inspirerat andra idrottsföreningar och numera ingår även Umeå IK och Umeå FC i projektet. Kontakta Frivilligcentralen via telefon eller mejl om du vill ta emot en volontär på 090-77 72 15 alternativt frivilligcentralen@umea.se.

Stadsmissionens livsberättargrupper
En gång i veckan under tio veckor anordnas samtalsgrupper där äldre kan berätta om sina tankar, minnen och upplevelser utifrån ett givet tema. Under gruppträffarna används musik, avslappning och foton som hjälpmedel. Samtalsgrupperna som kallas för livsberättargrupper arrangeras av Stockholms stadsmission och varje termin startar nya grupper. Även i Göteborg, Linköping, Malmö, Västerås, Kalmar och Uppsala pågår ett arbete med livsberättargrupper. Kontakta Joanna Arb om du är intresserad av att delta i en livsberättargrupp: joanna.arb@stadsmissionen.se eller 08-684 233 15.

Äldrelinjen 020-22 22 33
När tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt.Äldrelinjen startade 2012 av föreningen Mind och riktar sig till dig över 65 år som mår psykiskt dåligt eller bara behöver någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar kl 10–15 och är bemannad av utbildade volontärer som erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Äldrelinjen nås på telefonnummer 020-22 22 33 och samtalet kostar bara en markering.

Frälsningsarméns arbete mot ensamhet
Frälsningsarméns kårer och verksamheter erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för ensamma äldre. De har tillfällen där äldre kan mötas i kaféer, bokcirklar och hantverksträffar med flera. För de äldre som har svårt att ta sig ut erbjuds hembesök med fika och en liten pratstund. På somrarna håller de även sommarkollo eller äldrekollo för dem som vill komma ut i naturen. För mer information om vilka aktiviteter som hålls i din närhet och hur du anmäler intresse, ring 08-562 282 00 eller besök din lokala församling.

Tillsammans mot ensamhet
De tre pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna startade hösten 2018 utbildningsprojektet Tillsammans mot ensamhet för att hjälpa föreningar motverka ensamhet bland äldre. Tillsammans med ABF och Studieförbundet vuxenskolan har organisationerna tagit fram studiematerial och hållit i utbildningskonferenser på olika platser i landet. Beställ eller ladda ner studiematerialet via organisationernas webbplatser.

Fler artiklar ur temat

Ensam eller själv

Vi människor är sociala varelser, beroende av andra för att överleva. Om det då inte finns någon eller några att vara tillsammans med – fast en önskan om samvaro finns – så känner sig de flesta av oss ensamma. Tillfällig…

Forskningsperspektiv på europeisk ensamhet

Ensamhet bland äldre har fått stor uppmärksamhet i media under senare år. Den bild som målas upp stämmer inte alltid med verkligheten, men det betyder inte att problemet är oviktigt.

En universell ensamhet

Pågående, praktiknära forskning visar vägar att möta äldre personers existentiella funderingar vid livets slut.