Ensamhet (#4/19)

Foto Yanan Li.

Ensamhet

Det är känt att personer 65 år och äldre löper risk att drabbas av ensamhet. Och risken ökar med stigande ålder. Så vad säger vetenskapen om ensamhet bland äldre personer, sett utifrån förekomst, riskfaktorer, konsekvenser och lösningar?

Vi människor är sociala varelser, beroende av andra för att överleva. Merparten av den tid vi är vakna tillbringar vi också i sällskap. Umgänge med partner, familj, vänner och kollegor anses i de flesta fall vara mer givande än att tillbringa tiden på egen hand. Om det då inte finns någon eller några att vara tillsammans med – fast en önskan om samvaro finns – så känner sig de flesta av oss ensamma. Tillfällig ensamhet behöver inte vara skadlig, men om ensamheten inte bryts kan detta få konsekvenser för känslor, beteende, kognition och hälsan i stort.

Artiklar i temat

Ensam eller själv

Vi människor är sociala varelser, beroende av andra för att överleva. Om det då inte finns någon eller några att vara tillsammans med – fast en önskan om samvaro finns – så känner sig de flesta av oss ensamma. Tillfällig…

Forskningsperspektiv på europeisk ensamhet

Ensamhet bland äldre har fått stor uppmärksamhet i media under senare år. Den bild som målas upp stämmer inte alltid med verkligheten, men det betyder inte att problemet är oviktigt.

En universell ensamhet

Pågående, praktiknära forskning visar vägar att möta äldre personers existentiella funderingar vid livets slut.

Tillsammans är man mindre ensam

Vi människor är sociala varelser som behöver andra för att spegla oss och få bekräftelse. Kommunala träffpunkter och samtalscirklar på äldreboendet är två sätt att minska upplevelsen av isolering hos äldre personer.

Äldres ensamhet – vems ansvar?

I en aktuell studie av artiklar om ensamhet i svensk press framträder personer, institutioner och organisationer som är ”icke-äldre” som ansvariga för att genomföra åtgärder för att motverka ensamhet.

Internationell forskning om ensamhet

Under den stora gerontologi- och geriatrikkonferensen IAGG-ER 2019, som hölls i Göteborg i maj, presenterades både internationell forskning om ensamhet och möjliga lösningar på problemet.

Färre ensamma äldre målet för ny webbplattform

En digital plattform som just nu tas fram ska agera mötesplats där äldre som upplever ensamhet kan skapa en gemenskap. Bakom projektet står Petra von Heideken Wågert som är docent vid Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola.

En återkommande diskussion

En del saker återkommer i det allmänna medvetandet och forskas om, gång på gång. Dit hör bilden av de äldres isolering. Två emeritusprofessorer förhåller sig dock skeptiska till den hajpade Svenska Ensamheten.

Sex vägar ur ensamhet