Bild på serverdatorer
Foto: Mostphotos

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.

Många framgångsrika svenska forskningsprojekt inom äldre- och åldrandeområdet bygger på stora databaser. Med National e-infrastructure on aging research, NEAR, tog åtta lärosäten redan 2017 databasforskningen till nästa nivå, genom att samordna sina resurser och samla 15 befolkningsstudier om äldres hälsa och levnadsförhållanden, databaser som legat till grund för studier i mer än 50 år. Här finns allt ifrån Umeåstudien Betula i norr, till SNAC Skåne i söder. Sammanlagt ingår 180 000 personer i studierna.

Nu har Vetenskapsrådet beviljat ett anslag på 140 miljoner kronor för åren 2023-2028 till NEAR:s fortsatta arbete. Med dessa pengar kan projektet gå in i fas två och ta steget från att bygga upp ett fungerande samarbete och skapa den infrastruktur som krävs, till att etablera sig och även växa.

– Forskare har insett att det bästa sättet att få ut det mesta av sin data är att dela den: samverka och arbeta tillsammans med andra studier för att maximera potentialen hos data för att ta itu med stora vetenskapliga frågor. De studier som stöds av NEAR har den data och den statistiska kraft som krävs för att fördjupa vår förståelse av åldrandeprocesser, säger Deborah Finkel, professor på Hälsohögskolan i Jönköping och medlem i NEAR:s styrelse, i en nyhet på Jönköping universitys hemsida.

Fakta
Mer om NEAR

Lärosäten som ingår i NEAR
Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Jönköping university, Blekinge tekniska högskola, Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Besök NEAR:s webbsajt
Läs mer på: https://www.near-aging.se/