Äldre känner att de inte syns i media

Många svenskar känner att deras åldersgrupp saknas i mediebilden. Inte minst gäller det äldre personer, enligt en rapport från Mediekompaniet.

I sin rapport Rättvisaren 2021 har Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo undersökt hur olika åldersgrupper känner sig representerade i det svenska medieinnehållet.

Tre av fyra svarande tycker att det är viktigt att känna sig representerad i nyhetsrapportering och reklam. Men olika generationer känner sig olika inkluderad i medieflödet. Yngre målgrupper känner sig representerade, medan en majoritet bland personer födda 1941–1945 svarade att de bara ibland eller aldrig känner sig representerade.

– Våra tidigare rapporter visade på stora skevheter i representationen i både reklam och nyhetsrapportering. Inför arbetet med årets rapport ville vi istället undersöka hur befolkningen upplever att de blir representerade. Det är spännande att de äldre åldersgrupperna, som enligt tidigare rapporter syns allra minst i mediebilden, är de som i störst utsträckning anser att det är viktigt att känna sig representerade. Det bekräftar återigen vikten av att såväl redaktioner som marknadsavdelningar bör jobba än mer med att inkludera fler perspektiv, säger Ricki Rebecka Petrini, varumärkes- och hållbarhetsexpert på Mediekompaniet, i ett pressmeddelande.

Detta är tredje året som Mediekompaniet publicerar rapporten Rättvisaren. Tidigare har man undersökt representationen bland nyhetsmedier och hur olika grupper porträtteras och avbildas i reklamen.

Läs rapporten

Här hittar du Rättvisaren 2021.

Relaterat

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt avtryck som påverkar både forskning och populärkultur.

Äldre kvinna och man i en säng med händer på täcket tittar lyckligt på varann och skrattar.

Tv-serie synliggör äldres sexualitet och lust

Unga människor som dejtar varandra, ingår relationer, och har sex kan betraktas som vardagsmat i dagens tv-utbud. Men när realityserien Hotell romantik tar plats i tv-tablån under vintern 2023 är deten smärre sexuell revolution vi får bevittna.

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället och vi själva som individer ta ansvar för menar forskare vid Lunds universitet.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.