Äldre känner att de inte syns i media

Många svenskar känner att deras åldersgrupp saknas i mediebilden. Inte minst gäller det äldre personer, enligt en rapport från Mediekompaniet.

I sin rapport Rättvisaren 2021 har Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo undersökt hur olika åldersgrupper känner sig representerade i det svenska medieinnehållet.

Tre av fyra svarande tycker att det är viktigt att känna sig representerad i nyhetsrapportering och reklam. Men olika generationer känner sig olika inkluderad i medieflödet. Yngre målgrupper känner sig representerade, medan en majoritet bland personer födda 1941–1945 svarade att de bara ibland eller aldrig känner sig representerade.

– Våra tidigare rapporter visade på stora skevheter i representationen i både reklam och nyhetsrapportering. Inför arbetet med årets rapport ville vi istället undersöka hur befolkningen upplever att de blir representerade. Det är spännande att de äldre åldersgrupperna, som enligt tidigare rapporter syns allra minst i mediebilden, är de som i störst utsträckning anser att det är viktigt att känna sig representerade. Det bekräftar återigen vikten av att såväl redaktioner som marknadsavdelningar bör jobba än mer med att inkludera fler perspektiv, säger Ricki Rebecka Petrini, varumärkes- och hållbarhetsexpert på Mediekompaniet, i ett pressmeddelande.

Detta är tredje året som Mediekompaniet publicerar rapporten Rättvisaren. Tidigare har man undersökt representationen bland nyhetsmedier och hur olika grupper porträtteras och avbildas i reklamen.

Läs rapporten

Här hittar du Rättvisaren 2021.

Relaterat

AI:s inverkan på ålderismen

Maria Edström: Vad kommer artificiell intelligens göra med mediebilden av äldre? Och vad gör mediebilden av äldre med AI? Det är inga oviktiga frågor eftersom det ytterst kan påverka vår hälsa.

Ålderism – en fara för folkhälsan

Som huvudtalare för NKG 2024, berättar Vânia de la Fuente-Núñez om varför kampen mot ålderism inte enbart handlar om att förbättra levnadsvillkoren för individen, utan också om att skydda folkhälsan.

Börja agera för allas bästa

Chefredaktör Lotta Segelberg introducerar den nordiska gerontologiska konferensen om att åldras i en värld i ständig förändring som är denna tidnings tema, och tar adjö som chefredaktör.

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.