Äldre känner att de inte syns i media

Många svenskar känner att deras åldersgrupp saknas i mediebilden. Inte minst gäller det äldre personer, enligt en rapport från Mediekompaniet.

I sin rapport Rättvisaren 2021 har Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo undersökt hur olika åldersgrupper känner sig representerade i det svenska medieinnehållet.

Tre av fyra svarande tycker att det är viktigt att känna sig representerad i nyhetsrapportering och reklam. Men olika generationer känner sig olika inkluderad i medieflödet. Yngre målgrupper känner sig representerade, medan en majoritet bland personer födda 1941–1945 svarade att de bara ibland eller aldrig känner sig representerade.

– Våra tidigare rapporter visade på stora skevheter i representationen i både reklam och nyhetsrapportering. Inför arbetet med årets rapport ville vi istället undersöka hur befolkningen upplever att de blir representerade. Det är spännande att de äldre åldersgrupperna, som enligt tidigare rapporter syns allra minst i mediebilden, är de som i störst utsträckning anser att det är viktigt att känna sig representerade. Det bekräftar återigen vikten av att såväl redaktioner som marknadsavdelningar bör jobba än mer med att inkludera fler perspektiv, säger Ricki Rebecka Petrini, varumärkes- och hållbarhetsexpert på Mediekompaniet, i ett pressmeddelande.

Detta är tredje året som Mediekompaniet publicerar rapporten Rättvisaren. Tidigare har man undersökt representationen bland nyhetsmedier och hur olika grupper porträtteras och avbildas i reklamen.

Läs rapporten

Här hittar du Rättvisaren 2021.

Relaterat

En myt att svenskarna inte respekterar äldre

Att Sverige är sämst i klassen på att respektera äldre är något du troligtvis tagit för en sanning, för det verkar ju finnas fakta som bevisar det. Fast kanske är det precis tvärtom. Det är dags att avfärda en vetenskaplig…

Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik bedömning menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin nya rapport om skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.