Äldre känner att de inte syns i media

Många svenskar känner att deras åldersgrupp saknas i mediebilden. Inte minst gäller det äldre personer, enligt en rapport från Mediekompaniet.

I sin rapport Rättvisaren 2021 har Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo undersökt hur olika åldersgrupper känner sig representerade i det svenska medieinnehållet.

Tre av fyra svarande tycker att det är viktigt att känna sig representerad i nyhetsrapportering och reklam. Men olika generationer känner sig olika inkluderad i medieflödet. Yngre målgrupper känner sig representerade, medan en majoritet bland personer födda 1941–1945 svarade att de bara ibland eller aldrig känner sig representerade.

– Våra tidigare rapporter visade på stora skevheter i representationen i både reklam och nyhetsrapportering. Inför arbetet med årets rapport ville vi istället undersöka hur befolkningen upplever att de blir representerade. Det är spännande att de äldre åldersgrupperna, som enligt tidigare rapporter syns allra minst i mediebilden, är de som i störst utsträckning anser att det är viktigt att känna sig representerade. Det bekräftar återigen vikten av att såväl redaktioner som marknadsavdelningar bör jobba än mer med att inkludera fler perspektiv, säger Ricki Rebecka Petrini, varumärkes- och hållbarhetsexpert på Mediekompaniet, i ett pressmeddelande.

Detta är tredje året som Mediekompaniet publicerar rapporten Rättvisaren. Tidigare har man undersökt representationen bland nyhetsmedier och hur olika grupper porträtteras och avbildas i reklamen.

Läs rapporten

Här hittar du Rättvisaren 2021.

Relaterat

På tal om språk och demens

Personer med demenssjukdom förlorar inte förmågan att kommunicera – de gör det bara lite annorlunda. Det är budskapet Lars-Christer Hydén vill förmedla, efter en hel karriärs forskning om demenssjukdom, språk och identitet.

Man håller i lagbok

Äldrerätt – ett nytt rättsområde i Sverige

I USA har äldrerätten – som juridisk disciplin med fokus på den åldrande människans förutsättningar och behov – funnits i drygt femtio år. Här i Europa har äldrerätten framför allt växt fram som ett svar på en åldrande befolkning. Välfärdssamhället har…

Paternalism, ålderism och social orättvisa i spåren av pandemin

Det är hög tid att vi systematiskt tar tillvara de levda erfarenheter som gjorts under de gångna två åren, skriver forskare vid Linnéuniversitetet.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.