Äldre känner att de inte syns i media

Många svenskar känner att deras åldersgrupp saknas i mediebilden. Inte minst gäller det äldre personer, enligt en rapport från Mediekompaniet.

I sin rapport Rättvisaren 2021 har Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo undersökt hur olika åldersgrupper känner sig representerade i det svenska medieinnehållet.

Tre av fyra svarande tycker att det är viktigt att känna sig representerad i nyhetsrapportering och reklam. Men olika generationer känner sig olika inkluderad i medieflödet. Yngre målgrupper känner sig representerade, medan en majoritet bland personer födda 1941–1945 svarade att de bara ibland eller aldrig känner sig representerade.

– Våra tidigare rapporter visade på stora skevheter i representationen i både reklam och nyhetsrapportering. Inför arbetet med årets rapport ville vi istället undersöka hur befolkningen upplever att de blir representerade. Det är spännande att de äldre åldersgrupperna, som enligt tidigare rapporter syns allra minst i mediebilden, är de som i störst utsträckning anser att det är viktigt att känna sig representerade. Det bekräftar återigen vikten av att såväl redaktioner som marknadsavdelningar bör jobba än mer med att inkludera fler perspektiv, säger Ricki Rebecka Petrini, varumärkes- och hållbarhetsexpert på Mediekompaniet, i ett pressmeddelande.

Detta är tredje året som Mediekompaniet publicerar rapporten Rättvisaren. Tidigare har man undersökt representationen bland nyhetsmedier och hur olika grupper porträtteras och avbildas i reklamen.

Läs rapporten

Här hittar du Rättvisaren 2021.

Relaterat

Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik bedömning menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin nya rapport om skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

På tal om språk och demens

Personer med demenssjukdom förlorar inte förmågan att kommunicera – de gör det bara lite annorlunda. Det är budskapet Lars-Christer Hydén vill förmedla, efter en hel karriärs forskning om demenssjukdom, språk och identitet.

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.