Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos

Äldre konsumenter uppskattar mötet i butik

I en studie från Handelshögskolan har forskare jämfört hur äldre och något yngre kunder reagerar på möten med butikspersonal. Det visar sig att det oftare ger den äldre gruppen ett positivt intryck.

En grupp forskare från Handelshögskolan i Stockholm har undersökt hur mötet med butikspersonal påverkar personer från olika åldersgrupper. De gjorde en enkätstudie med brittiska kunder uppdelade i två grupper, en med 65-80-åringar och en med 25-46-åringar. I enkäten fick de frågor om sitt senaste butiksbesök, hur det såg ut och hur de kände efter det.

Det visade sig att de något yngre var nästen helt opåverkade av att möte med personal i butiken. Personerna i den äldre gruppen upplevde i stället tydligt mer positiva känslor efter mötena och var mer nöjda med butiken.

I diskussionsdelen konstaterar författarna att det vore kostsamt att för butikerna att ha fler anställda för att hinna möta alla kunder, men att deras resultat gör att man kan välja att lägga sin energi på rätt kundgrupper.

Läs den vetenskapliga artikeln

Hanna Berg, Karina T Liljedal, Magnus Söderlund och Sven-Olov Daunfeldt (2023). Happy to see you: the positive effects of in-store service encounters on the satisfaction of older consumers. The International review of retail, distribution and consumer research.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Fler nyheter

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…