Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos

Äldre konsumenter uppskattar mötet i butik

I en studie från Handelshögskolan har forskare jämfört hur äldre och något yngre kunder reagerar på möten med butikspersonal. Det visar sig att det oftare ger den äldre gruppen ett positivt intryck.

En grupp forskare från Handelshögskolan i Stockholm har undersökt hur mötet med butikspersonal påverkar personer från olika åldersgrupper. De gjorde en enkätstudie med brittiska kunder uppdelade i två grupper, en med 65-80-åringar och en med 25-46-åringar. I enkäten fick de frågor om sitt senaste butiksbesök, hur det såg ut och hur de kände efter det.

Det visade sig att de något yngre var nästen helt opåverkade av att möte med personal i butiken. Personerna i den äldre gruppen upplevde i stället tydligt mer positiva känslor efter mötena och var mer nöjda med butiken.

I diskussionsdelen konstaterar författarna att det vore kostsamt att för butikerna att ha fler anställda för att hinna möta alla kunder, men att deras resultat gör att man kan välja att lägga sin energi på rätt kundgrupper.

Läs den vetenskapliga artikeln

Hanna Berg, Karina T Liljedal, Magnus Söderlund och Sven-Olov Daunfeldt (2023). Happy to see you: the positive effects of in-store service encounters on the satisfaction of older consumers. The International review of retail, distribution and consumer research.

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…