Händer som rensar en buske
Foto: Unsplash

Äldre mår bättre av trädgårdsarbete

Naturbaserade inomhusinsatser, exempelvis trädgårdsarbete, på särskilda boenden kan öka de äldres välbefinnande och livskvalitet. Det visar en ny rapport från SBU.

Många äldre beskriver att naturen är viktig för dem och att de uppskattar att tillbringa tid i den egna trädgården. Tidigare studier har visat att tid i naturen förknippats med ökad livskvalitet, även för personer med demenssjukdom. För äldre som har svårt att ta sig ut i naturen kan naturupplevelser inomhus vara ett alternativ.

En rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visar att naturbaserade inomhusaktiviteter, som till exempel trädgårdsarbete, kan gynna äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. 

Däremot påverkade inte alla naturbaserade insatser välmåendet lika mycket. Aktiva insatser, där äldre fick möjlighet att interagera med växter, gav en större positiv effekt än passiva insatser, exempelvis om boendet var möblerat med levande växter eller fotografier av växtlighet. 

Rapporten baseras på internationella studier där insatserna har pågått i växlande omfattning, mellan en till tolv veckor, något som gör det svårt att veta vilka långtidseffekter insatserna ger. Men SBU är ändå positiv. 

“Naturbaserade inomhusinsatser är en billig insats som saknar skadliga eller oönskade effekter och kräver lite utbildning av personal. Inomhusväxter kan bidra till neutrala samtalsämnen, det vill säga samtal som inte bara handlar om de boendes hälsa eller vad som ska ske praktiskt och omvårdnadsmässigt. Det kan även förväntas öka trivsel bland personal och besökare”, står det i rapporten. 

Fakta
SBU kommenterar

I rapportserien SBU kommenterar beskriver och analyserar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, olika vetenskapliga översikter.

De som ingick i projektgruppen för rapporten om naturbaserade inomhusinsatser var Knut Sundell, Gunilla Fahlström och Irini Åberg, samtliga från SBU.

Granskare var Anna María Pálsdóttir, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, och Lena Dahlberg, docent vid Högskolan i Dalarna och Karolinska institutet.

Läs rapporten i sin helhet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2022). Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos äldre.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…