Händer som rensar en buske
Foto: Unsplash

Äldre mår bättre av trädgårdsarbete

Naturbaserade inomhusinsatser, exempelvis trädgårdsarbete, på särskilda boenden kan öka de äldres välbefinnande och livskvalitet. Det visar en ny rapport från SBU.

Många äldre beskriver att naturen är viktig för dem och att de uppskattar att tillbringa tid i den egna trädgården. Tidigare studier har visat att tid i naturen förknippats med ökad livskvalitet, även för personer med demenssjukdom. För äldre som har svårt att ta sig ut i naturen kan naturupplevelser inomhus vara ett alternativ.

En rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visar att naturbaserade inomhusaktiviteter, som till exempel trädgårdsarbete, kan gynna äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. 

Däremot påverkade inte alla naturbaserade insatser välmåendet lika mycket. Aktiva insatser, där äldre fick möjlighet att interagera med växter, gav en större positiv effekt än passiva insatser, exempelvis om boendet var möblerat med levande växter eller fotografier av växtlighet. 

Rapporten baseras på internationella studier där insatserna har pågått i växlande omfattning, mellan en till tolv veckor, något som gör det svårt att veta vilka långtidseffekter insatserna ger. Men SBU är ändå positiv. 

“Naturbaserade inomhusinsatser är en billig insats som saknar skadliga eller oönskade effekter och kräver lite utbildning av personal. Inomhusväxter kan bidra till neutrala samtalsämnen, det vill säga samtal som inte bara handlar om de boendes hälsa eller vad som ska ske praktiskt och omvårdnadsmässigt. Det kan även förväntas öka trivsel bland personal och besökare”, står det i rapporten. 

Fakta
SBU kommenterar

I rapportserien SBU kommenterar beskriver och analyserar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, olika vetenskapliga översikter.

De som ingick i projektgruppen för rapporten om naturbaserade inomhusinsatser var Knut Sundell, Gunilla Fahlström och Irini Åberg, samtliga från SBU.

Granskare var Anna María Pálsdóttir, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, och Lena Dahlberg, docent vid Högskolan i Dalarna och Karolinska institutet.

Läs rapporten i sin helhet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2022). Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos äldre.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…