Händer som rensar en buske
Foto: Unsplash

Äldre mår bättre av trädgårdsarbete

Naturbaserade inomhusinsatser, exempelvis trädgårdsarbete, på särskilda boenden kan öka de äldres välbefinnande och livskvalitet. Det visar en ny rapport från SBU.

Många äldre beskriver att naturen är viktig för dem och att de uppskattar att tillbringa tid i den egna trädgården. Tidigare studier har visat att tid i naturen förknippats med ökad livskvalitet, även för personer med demenssjukdom. För äldre som har svårt att ta sig ut i naturen kan naturupplevelser inomhus vara ett alternativ.

En rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visar att naturbaserade inomhusaktiviteter, som till exempel trädgårdsarbete, kan gynna äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. 

Däremot påverkade inte alla naturbaserade insatser välmåendet lika mycket. Aktiva insatser, där äldre fick möjlighet att interagera med växter, gav en större positiv effekt än passiva insatser, exempelvis om boendet var möblerat med levande växter eller fotografier av växtlighet. 

Rapporten baseras på internationella studier där insatserna har pågått i växlande omfattning, mellan en till tolv veckor, något som gör det svårt att veta vilka långtidseffekter insatserna ger. Men SBU är ändå positiv. 

“Naturbaserade inomhusinsatser är en billig insats som saknar skadliga eller oönskade effekter och kräver lite utbildning av personal. Inomhusväxter kan bidra till neutrala samtalsämnen, det vill säga samtal som inte bara handlar om de boendes hälsa eller vad som ska ske praktiskt och omvårdnadsmässigt. Det kan även förväntas öka trivsel bland personal och besökare”, står det i rapporten. 

Fakta
SBU kommenterar

I rapportserien SBU kommenterar beskriver och analyserar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, olika vetenskapliga översikter.

De som ingick i projektgruppen för rapporten om naturbaserade inomhusinsatser var Knut Sundell, Gunilla Fahlström och Irini Åberg, samtliga från SBU.

Granskare var Anna María Pálsdóttir, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, och Lena Dahlberg, docent vid Högskolan i Dalarna och Karolinska institutet.

Läs rapporten i sin helhet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2022). Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos äldre.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…