Händer som rensar en buske
Foto: Unsplash

Äldre mår bättre av trädgårdsarbete

Naturbaserade inomhusinsatser, exempelvis trädgårdsarbete, på särskilda boenden kan öka de äldres välbefinnande och livskvalitet. Det visar en ny rapport från SBU.

Många äldre beskriver att naturen är viktig för dem och att de uppskattar att tillbringa tid i den egna trädgården. Tidigare studier har visat att tid i naturen förknippats med ökad livskvalitet, även för personer med demenssjukdom. För äldre som har svårt att ta sig ut i naturen kan naturupplevelser inomhus vara ett alternativ.

En rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visar att naturbaserade inomhusaktiviteter, som till exempel trädgårdsarbete, kan gynna äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. 

Däremot påverkade inte alla naturbaserade insatser välmåendet lika mycket. Aktiva insatser, där äldre fick möjlighet att interagera med växter, gav en större positiv effekt än passiva insatser, exempelvis om boendet var möblerat med levande växter eller fotografier av växtlighet. 

Rapporten baseras på internationella studier där insatserna har pågått i växlande omfattning, mellan en till tolv veckor, något som gör det svårt att veta vilka långtidseffekter insatserna ger. Men SBU är ändå positiv. 

“Naturbaserade inomhusinsatser är en billig insats som saknar skadliga eller oönskade effekter och kräver lite utbildning av personal. Inomhusväxter kan bidra till neutrala samtalsämnen, det vill säga samtal som inte bara handlar om de boendes hälsa eller vad som ska ske praktiskt och omvårdnadsmässigt. Det kan även förväntas öka trivsel bland personal och besökare”, står det i rapporten. 

Fakta
SBU kommenterar

I rapportserien SBU kommenterar beskriver och analyserar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, olika vetenskapliga översikter.

De som ingick i projektgruppen för rapporten om naturbaserade inomhusinsatser var Knut Sundell, Gunilla Fahlström och Irini Åberg, samtliga från SBU.

Granskare var Anna María Pálsdóttir, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, och Lena Dahlberg, docent vid Högskolan i Dalarna och Karolinska institutet.

Läs rapporten i sin helhet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2022). Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos äldre.

Relaterat

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Fler nyheter

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Stor undersökning om anhörigvård

Många äldre som är i behov av vård bor hemma och får en stor del av sin omsorg från familj, vänner eller grannar.…

Topp 3 bland seniorer: promenera, cykla eller träna framför tv:n

När seniorer i Karlstad motionerar är det dessa tre aktiviteter som toppar. Det visar en kartläggning av den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos…