Foto: Malmö universitet

Apparaten som tränar lukten tillbaka

Luktträning har mest varit något för vinentusiaster och rehabpatienter. Men nu kan även äldre få chansen att träna upp luktsinnet hemma.

Det enskilt tydligaste symptomet på covid-19 är luktförlust och hos personer med demens är luktsinnet det första som går förlorat. Nu kan en luktträningsapparat vara nyckeln till att lukta sig fram till minnen igen. 

Doftforskaren Simon Niedenthal vid Malmö universitet har tillsammans med kollegor utvecklat Exerscent, en apparat som kopplas till ett datorspel. Spelet går ut på att samla poäng genom att identifiera olika dofter. En av fördelarna med luktträningsapparaten är att den går att använda hemma.

Man kan även lätt tillverka den genom att köpa delar eller använda en 3D-skrivare. Utöver det krävs valfria dofter som går att köpa i handeln. 

– Poängen med Exerscent är att göra luktträning tillgänglig för så många som möjligt. Den är lätt att sätta ihop och enligt vår studie enkel att använda, säger Simon Niedenthal i ett pressmeddelande. 

Studien visade att deltagarna under 16 dagar gick från att kunna identifiera 81 procent av dofterna till 96 procent med hjälp av luktträningsapparaten. De hade också lättare att känna igen grönsaker och kryddor än frukt och blommor. 

Tanken är att apparaten kan användas för rehabilitering efter covid-19 eller andra virussjukdomar som orsakat luktförlust, men även äldre kan dra nytta av den eftersom luktsinnet försämras med åldern. Detsamma gäller för demenssjuka. 

De flesta skulle nog säga att synen eller hörseln är det sinne de helst inte skulle vilja förlora. Men de som nu tappat sitt luktsinne förstår vilken förlust det faktiskt är.

– Vid till exempel demens är luktsinnet det första som går förlorat. Det finns en koppling mellan dofter och minnen – det tror jag de allra flesta känner rent intuitivt, säger Simon Niedenthal. 

Bakom luktträningsapparaten och studien står, förutom Simon Niedenthal, Johannes Nilsson och David Cuartielles vid Malmö universitet samt Teodor Jernsäther, Maria Larsson och Jonas K. Olofsson vid Stockholms universitet.

Ladda ner studien