Foto: Stokkete/Mostphotos

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Det blir allt mer vanligt att även världen utanför akademin får möjlighet att bli delaktiga forskningen. Inte minst i forskningen om äldre och åldrande är det viktigt, för att ge utrymme till den samlade kompetensen exempelvis hos personer som får vård och omsorg, eller bara åldras i vårt samhälle.

I en ny doktorsavhandling har Isak Berge vid Göteborgs universitet undersökt vilka de utmaningar som finns när universitet och högskolor vill involvera sköra äldre personer i forskningen om åldrande och hälsa. Han har gjort intervjuer med just sköra äldre personer, samt genomfört fokusgruppsintervjuer med personal på äldreboende och med forskare inom åldrande och hälsa.

Det visade sig att denna målgrupp ofta uteslutits från forskningen, då forskare tvivlat på deras förmåga och deras möjligheter att vara med och bidra.

”En utmaning för involvering av sköra äldre personer i forskning som vi har identifierat är att det kan vara svårt för forskare att balansera sin makt, hantera tid och resurser, samtidigt som forskaren ska navigera konflikter mellan forskningens oberoende och överlåtande av inflytande till sköra äldre personer”, skriver Isak Berge på Göteborgs universitets webbplats.

Isak Berge skriver också att forskare har ett ansvar att arbeta emot exkluderingen som äldre utsatts och fortsatt utsätts för i forskningen. Att utmana de strukturerna kan ge ny kunskap, som uppstår i mötet mellan forskare och sköra äldre personer.

Avhandlingsarbetet är en del av forskargruppen FRESH forskning, vid AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa.

Läs avhandlingen

Isak Berge (2024). Ge de ohörda rösterna upprättelse – framsteg och utmaningar vid involvering av sköra äldre personer i forskning om åldrande och hälsa. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet.

 

Avhandlingens publicerade artiklar
Haak M, Ivanoff S, Barenfeld E, Berge I och Lood Q (2021). Research as an essentiality beyond one’s own competence: an interview study on frail older people’s view of research. Research involvement and engagement.

Berge I, Barenfeld E, Dahlin-Ivanoff S, Haak M och Lood Q (2020). Challenging oneself on the threshold to the world of research – frail older people’s experiences of involvement in research. BMC Geriatrics.

Berge I, Dahlin-Ivanoff S, Barenfeld E, Haak M och Lood Q (2022). A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents. Journal of aging studies.

Dahlin-Ivanoff S, Berge I, Barenfeld E, Haak M och Lood Q (2024). Research collaboration with older people as a matter of scientific quality and ethics: a focus group study with researchers in ageing and health. Research involvement and engagement.

 

Relaterat

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Fler nyheter

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…