En bunt med nyhetstidningar
Foto: Congerdesign/Pixabay

Bilden av äldres ensamhet i media och policyer

Bilden i nyhetspress och policyer av ensamhet bland äldre och vård av döende blir till en del av kritiken mot det moderna samhället. Det visar Axel Ågrens nya avhandling.

Omslag, avhandling.Äldres ensamhet och vården av döende personer är i dag en del av det offentliga samtalet. Dessa ämnen har också fått förnyad sprängkraft under cornonapandemin. I en ny avhandling, Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden, från Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, har Axel Ågren undersökt hur ensamhet bland äldre konstrueras i svensk nyhetspress och vård av döende konstrueras i policyer samt utifrån experters perspektiv. Han försöker också analysera om frågorna ses som ett ansvar för individ eller samhälle.

Avhandlingen består av fyra delstudier som undersöker diskurser om ensamhet bland äldre i svensk nyhetspress, hur ansvaret för att minska ensamheten bland äldre diskuteras i nyhetspressen, hur policyer kring palliativ vård etablerats och utvecklats 1974 till 2018, samt vilka perspektiv experter har på utvecklingen och tillståndet för den palliativa vården.

Axel Ågren skriver i sin sammanfattning att: ”De övergripande resultaten i denna doktorsavhandling var att ensamhet bland äldre och vård av döende tjänade som symboler för att kritisera utvecklingen av det ’moderna samhället’, som betraktades som individualistiskt, byråkratiserat och medikaliserat.”

Läs avhandlingen

Axel Ågren (2021). Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden. Linköpings universitet.

Läs mer av Axel Ågren

Axel Ågren och Elisabet Cedersund (2020). Reducing loneliness among older people – who is responsible? Ageing and society.

Axel Ågren (2017). What are we talking about? Constructions of lone-liness among older people in the Swedish news-press. Journal of aging studies.

Relaterat

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Fler nyheter

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…