En bunt med nyhetstidningar
Foto: Congerdesign/Pixabay

Bilden av äldres ensamhet i media och policyer

Bilden i nyhetspress och policyer av ensamhet bland äldre och vård av döende blir till en del av kritiken mot det moderna samhället. Det visar Axel Ågrens nya avhandling.

Omslag, avhandling.Äldres ensamhet och vården av döende personer är i dag en del av det offentliga samtalet. Dessa ämnen har också fått förnyad sprängkraft under cornonapandemin. I en ny avhandling, Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden, från Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, har Axel Ågren undersökt hur ensamhet bland äldre konstrueras i svensk nyhetspress och vård av döende konstrueras i policyer samt utifrån experters perspektiv. Han försöker också analysera om frågorna ses som ett ansvar för individ eller samhälle.

Avhandlingen består av fyra delstudier som undersöker diskurser om ensamhet bland äldre i svensk nyhetspress, hur ansvaret för att minska ensamheten bland äldre diskuteras i nyhetspressen, hur policyer kring palliativ vård etablerats och utvecklats 1974 till 2018, samt vilka perspektiv experter har på utvecklingen och tillståndet för den palliativa vården.

Axel Ågren skriver i sin sammanfattning att: ”De övergripande resultaten i denna doktorsavhandling var att ensamhet bland äldre och vård av döende tjänade som symboler för att kritisera utvecklingen av det ’moderna samhället’, som betraktades som individualistiskt, byråkratiserat och medikaliserat.”

Läs avhandlingen

Axel Ågren (2021). Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden. Linköpings universitet.

Läs mer av Axel Ågren

Axel Ågren och Elisabet Cedersund (2020). Reducing loneliness among older people – who is responsible? Ageing and society.

Axel Ågren (2017). What are we talking about? Constructions of lone-liness among older people in the Swedish news-press. Journal of aging studies.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Fler nyheter

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…