En bunt med nyhetstidningar
Foto: Congerdesign/Pixabay

Bilden av äldres ensamhet i media och policyer

Bilden i nyhetspress och policyer av ensamhet bland äldre och vård av döende blir till en del av kritiken mot det moderna samhället. Det visar Axel Ågrens nya avhandling.

Omslag, avhandling.Äldres ensamhet och vården av döende personer är i dag en del av det offentliga samtalet. Dessa ämnen har också fått förnyad sprängkraft under cornonapandemin. I en ny avhandling, Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden, från Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, har Axel Ågren undersökt hur ensamhet bland äldre konstrueras i svensk nyhetspress och vård av döende konstrueras i policyer samt utifrån experters perspektiv. Han försöker också analysera om frågorna ses som ett ansvar för individ eller samhälle.

Avhandlingen består av fyra delstudier som undersöker diskurser om ensamhet bland äldre i svensk nyhetspress, hur ansvaret för att minska ensamheten bland äldre diskuteras i nyhetspressen, hur policyer kring palliativ vård etablerats och utvecklats 1974 till 2018, samt vilka perspektiv experter har på utvecklingen och tillståndet för den palliativa vården.

Axel Ågren skriver i sin sammanfattning att: ”De övergripande resultaten i denna doktorsavhandling var att ensamhet bland äldre och vård av döende tjänade som symboler för att kritisera utvecklingen av det ’moderna samhället’, som betraktades som individualistiskt, byråkratiserat och medikaliserat.”

Läs avhandlingen

Axel Ågren (2021). Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden. Linköpings universitet.

Läs mer av Axel Ågren

Axel Ågren och Elisabet Cedersund (2020). Reducing loneliness among older people – who is responsible? Ageing and society.

Axel Ågren (2017). What are we talking about? Constructions of lone-liness among older people in the Swedish news-press. Journal of aging studies.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…