En bunt med nyhetstidningar
Foto: Congerdesign/Pixabay

Bilden av äldres ensamhet i media och policyer

Bilden i nyhetspress och policyer av ensamhet bland äldre och vård av döende blir till en del av kritiken mot det moderna samhället. Det visar Axel Ågrens nya avhandling.

Omslag, avhandling.Äldres ensamhet och vården av döende personer är i dag en del av det offentliga samtalet. Dessa ämnen har också fått förnyad sprängkraft under cornonapandemin. I en ny avhandling, Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden, från Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet, har Axel Ågren undersökt hur ensamhet bland äldre konstrueras i svensk nyhetspress och vård av döende konstrueras i policyer samt utifrån experters perspektiv. Han försöker också analysera om frågorna ses som ett ansvar för individ eller samhälle.

Avhandlingen består av fyra delstudier som undersöker diskurser om ensamhet bland äldre i svensk nyhetspress, hur ansvaret för att minska ensamheten bland äldre diskuteras i nyhetspressen, hur policyer kring palliativ vård etablerats och utvecklats 1974 till 2018, samt vilka perspektiv experter har på utvecklingen och tillståndet för den palliativa vården.

Axel Ågren skriver i sin sammanfattning att: ”De övergripande resultaten i denna doktorsavhandling var att ensamhet bland äldre och vård av döende tjänade som symboler för att kritisera utvecklingen av det ’moderna samhället’, som betraktades som individualistiskt, byråkratiserat och medikaliserat.”

Läs avhandlingen

Axel Ågren (2021). Loneliness and dying as issues of public concern in Sweden. Linköpings universitet.

Läs mer av Axel Ågren

Axel Ågren och Elisabet Cedersund (2020). Reducing loneliness among older people – who is responsible? Ageing and society.

Axel Ågren (2017). What are we talking about? Constructions of lone-liness among older people in the Swedish news-press. Journal of aging studies.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…