Gruppbild på nätverkets medlemmar som deltog i Lund
Foto: Lotta Segelberg

De skapade sitt egna forskarnätverk

Tiden som doktorand är ofta trygg då det finns en stark gemenskap och en handledare som stöttar. Att ha ett nätverk att vända sig till är det många som saknar när de ska stå på egna ben som självständiga forskare. Postdoktorerna Charlotta Nilsen, Caroline Hasselgren, Malin Ericsson och Catharina Melander, alla knutna till SWEAH, nationell forskarskola om åldrande och hälsa, har skapat en egen plattform för den postdoktorala karriärutvecklingen var namn är SAIN, SWEAH Alumni Interdisciplinary Network.

– Det är en ganska känslig period direkt efter att man har disputerat. Man vet inte riktigt vart man ska i karriären, många byter jobb och hamnar på ett nytt ställe. Jag tror att vi alla hade behov av ett nätverk, berättar Caroline Hasselgren, Göteborgs universitet, som är en av de fyra grundarna.

De visste att det fanns ett bra underlag för att skapa ett nätverk genom den undersökning som Catharina Melander, Luleå tekniska universitet, gjort bland alumner. Den visade på behov av att vilja träffas igen och att många har en tendens att säga ja till för mycket eftersom de vill fylla på sitt cv. Det finns stora skillnader mellan de som forskar inom äldre och åldrande. Vissa finns på stora forskningscentrum och har en gemenskap, medan andra är mer isolerade på sin institution och ensamma i sitt forskningsområde.

– Vi ville ta hand om de kontakter vi byggt upp inom SWEAH. När man är en självständig forskare ska man bygga forskningsprojekt med andra personer, men den infrastrukturen finns inte för juniora forskare naturligt, säger Malin Ericsson, Karolinska institutet.

Tre kvinnor mot buskig bakgrund

Charlotta Nilsen, Malin Ericsson, Caroline Hasselgren och Catharina Melander

De framhåller vikten av att skapa sitt eget nätverk, och att det kan utgöras av personer både inom akademier och bland de som arbetar kliniskt, på samhällsinstitutioner eller inom industrin. Men SAIN är ett forskarnätverk för SWEAHs alumner betonar de och att det ska vara ett aktivt val från samtliga att delta.

– Man ska inte förlita sig på sin handledares nätverk utan bygga sina egna, säger Charlotta Nilsen, Jönköping university.

Första träffen arrangerade SAIN tillsammans med SWEAH i Lund 17–18 augusti.  Då var alla alumner inbjudna, liksom SAINs seniora referensgrupp, ett rådgivande organ bestående av internationellt framstående seniora forskare inom området, som föreläste kring ämnen som ska inspirera alumnerna till ny forskning eller sätt att lyckas med sitt nätverkande.

Susanne Iwarsson, Lunds universitet, är koordinator för SWEAH och med i SAINs seniora referensgrupp. Hon framhåller att det är postdoktorerna själva som driver nätverket, de har tagit initiativet och söker självständigt finansiering.

– Det gäller att ha tydliga målsättningar och att inte tappa sugen, utan att kontinuerligt komma med nya intressanta program, och försöka få med så många som möjligt.

Hennes roll är i första hand att fungera som en mentor för de fyra i gruppen som driver nätverket.

– Lyssna till allas idéer och omsätt dem till något som är av intresse för framtiden. Jag ser fram emot att det här kommer blomstra och locka många postdoktorer vid SWEAH-lärosätena, säger hon.

*Martin Hyde, ej med på gruppfotot.

Martin Hyde från Swansea university tillhör också den seniora referensgruppen. Han inledde de två dagarna med att tala om hur viktigt det är att använda sociala plattformar för både karriär och forskning eftersom det finns mycket information som inte når fram till människor som skulle ha praktisk nytta av det.

– Vi måste bli bättre på att nå ut med vår information, genom att använda vanlig press och media, medverka i tidningsartiklar, poddar och även medverka i tv om det är möjligt. Sociala medier är en annan väg, fler och fler från idéburna organisationer och andra aktivistgrupper är på dessa sajter och letar efter vad som händer, säger han.

Övriga seniora forskare som var på plats under de två dagarna i Lund var Merril Silverstein från Syracuse University som talade om olika teorier kring åldrande och Boo Johansson, Göteborgs universitet, som tog upp utmaningar inom multi- och tvärvetenskaplig äldreforskning och delade med sig av goda råd för hur man lyckas med sitt nätverkande, varav ett löd:

– Go for the good guys – avoid the bastards!

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…