Demenssjukdomar kostar samhället 81,6 miljarder

Samhällets kostnader för demenssjukdomar är enorma och jämförbara med försvarets. Det visar en ny rapport från Karolinska institutet.

Forskare vid Karolinska institutet har i samarbete med Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund räknat fram att Sveriges totala kostnader för demenssjukdomar uppgick till  81,6 miljarder kronor år 2019.

Det handlar både om direkta kostnader för till exempel läkemedel, boende, vård och omsorg och indirekta kostnader i form av bland annat obetald anhörigvård. Kostnaderna landar på totalt 81,6 miljarder kr och avser år 2019. Forskarna har utelämnat 2020–2022 för att undvika att eventuella effekter av pandemin ska påverka resultatet.

Kommunerna bär de största kostnaderna för demenssjukdomar, 82 procent av de totala. Särskilt boende står för 52,6 miljarder kronor och hemtjänst 12,4 miljarder kronor. Anhörigvården beräknas till 13,5 miljarder kronor. Den uppgiften är dock är förenad med stor osäkerhet.

– Den informella vården kan beräknas på olika sätt, beroende hur man skattar omfattningen av den och vilken timlön man väljer. I våra alternativa beräkningar ökar kostnaden för anhörigvården med nästan det dubbla, trots av vi ändrat antagandena relativt lite, säger Anders Wimo professor emeritus, Karolinska institutet och en av huvudförfattarna till studien i en nyhet från Svenskt Demenscentrum.

Regionernas del är dock betydligt lägre, de stod för 1,7 procent av kostnaderna år 2019, men mycket talar alltså för att regionernas kostnader för demenssjukdomar kommer att öka framöver enligt studien.

–  Även om ny forskning talar för att nyinsjuknandet i demenssjukdom minskar något i varje åldersklass så kommer sannolikt antalet som utvecklar demenssjukdom fortsätta att öka under hela 2020-talet. Det beror främst på att den talrika 1940-talsgenerationen blir allt äldre, säger Anders Wimo.

Läs rapporten

Läs rapporten Demenssjukdomars samhällskostnader i Sverige 2019, Karolinska institutet.