Blod i provrör
Ett blodprov är betydligt billigare än dagens metoder.

Enkelt blodprov kan upptäcka alzheimer tidigt

Ett enkelt blodtest baserat på biomarkören P-tau 217 kan upptäcka Alzheimers sjukdom innan de första symptomen utvecklats, och dessutom betydligt billigare än dagens mer komplicerade metoder.

Forskargruppen vid Lunds universitet har tidigare studerat hur proteinet P-tau181 kan användas som biomarkör för alzheimer, och visat mycket lovande resultat. Men nu kan de slå fast att P-tau217 fungerar betydligt bättre. Resultatet publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

– Med detta enkla blodprov kan vi med hög säkerhet upptäcka personer som har Alzheimers sjukdom men ännu inte utvecklat demens. Blodprovet kan även användas i forskningssyfte för att utvärdera om nya terapier kan minska spridningen av tau vid sjukdomen, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid enheten för klinisk minnesforskning på Skånes universitetssjukhus, till Lunds universitets webbplats.

I studien, som letts från Lund i samarbete med forskare från Göteborgs universitet, Universidad de Antioquia i Colombia, samt Harvard medical school, Banner alzheimers institute och företaget Eli Lilly i USA, fann man att P-tau2017 kan skilja Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar med 95 procents säkerhet. Redan 20 år innan en person utvecklar minnesbesvär kunde de se att den speciella markören ökar i blodet.

– Resultaten visade att P-tau217 är betydligt bättre än P-tau181 och alla andra blodmarkörer, och till och med lika bra som mycket dyra och svårtillgängliga metoder som PET-kamera och ryggvätskeprov. Och även om vi gör ryggvätskeprov i Sverige är det relativt få länder där man gör detta i klinisk rutin, säker Oskar Hansson.

Redan nu pågår en studie inom primärvården i Skåne för att utvärdera blodprov med P-tau217 som diagnostikmetod i praktiken.

– Jag tror att studiens resultat helt kan ändra förutsättningarna för alzheimervården, och hoppas att detta test snart kan användas inom primärvården för att förbättra diagnos och behandling, säger Sebastian Palmqvist, docent på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.