Foto: Irina Schmidt/Mostphotos

Ett gott liv för änkor med stort omsorgsbehov

Äldre änkor med mycket hemtjänst upplever ofta ensamhet och en förlorad kontroll över vardagen. Nu har en forskargrupp i Luleå undersökt vad som kännetecknar ett gott liv för dessa kvinnor.

En stor grupp i hemtjänsten är äldre, ensamstående kvinnor. De är ofta änkor som lever med en känsla av att vara isolerade och att ha ett tyngande ansvar för sitt hem. I en nypublicerad intervjustudie med elva kvinnor över 80 år har forskare från Luleå undersökt vad som är ett gott liv för änkor med stora omsorgsbehov.

Studiedeltagarna beskrev sin vardag som fylld av begränsningar, exempelvis fysiska begränsningar, avtagande energi och en krympande social krets. Det gjorde att saker de kommit att tycka om, som att vara ute i naturen, träffa folk och pyssla med sina hobbyer sällan gick att genomföra. Detta i sin tur ledde till att de spenderade sin tid hemma och hemmet blev en stark del av deras begränsade liv, men också den plats de fyllde med mening.

I hemmet kunde intervjupersonerna brottas med att ha förlorat kontrollen över sin vardag, som till viss del styrdes av exempelvis hemtjänstens besök. Under dåliga dagar kände de sig otrygga och ensamma. Under bättre dagar kände de hopp och tillit. De bra dagarna var som ett sammanhängande flöde av rutiner och aktiviteter, medan sämre dagar kändes fragmenterade och långa. Känslan av att vara en god värd för både omsorgspersonal och gäster var viktig – en känsla som ingav dem värdighet, självständighet och stolthet. Även tron och gemenskapen i en församling var en viktig del av det goda livet.

I sin artikel skriver forskarna att ännu en dag i hemmet kan verka statisk och tråkig, men att den innehåller en egen dynamik. Det är viktigt att faktiskt uppmärksamma de erfarenheter och förhållanden dessa äldre kvinnor lever under, och att bidra till att deras hem kan fortsätta vara en fristad som bidrar till ett gott liv.

Läs den vetenskapliga artikeln

Ariel Almevall, Päivi Juuso, Catharina Melander och Karin Zingmark (2024). Exploring the meaning of a good life for older widows with extensive need of care: a qualitative in-home interview study. International journal of qualitative studies on health and well-being.

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…