Foto: Danil Roudenko/Mostphotos

Få överkonsumerar primärvård

En rapport från Jönköping university visar hur patienter utnyttjar primärvården. Det visade sig att få överkonsumerar vården, och att fler väljer digitala vägar. Personer över 80 är dock mer skeptiska till digital vård.

En grupp forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping har på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, undersökt hur patienter använder primärvården och vilka erfarenheter de har av det. Rapporten, som fått titeln Hur klickar vi med vården? består av två delar: en baserad på alla primärvårdsdata i Region Jönköpings län och Region Sörmland 2020–2022, och en intervjustudie med 35 patienter från hela Sverige.

Den kvantitativa undersökningen byggde på 7,4 miljoner primärvårdskontakter, inräknat privata digitala vårdgivare och rådgivning från 1177. Här kunde forskarna se att få patienter överkonsumerade vård. Exempelvis sökte bara några tiondels procent vård mer än tre gånger samma dag. De som sökte kontakt med vården många gånger och ofta var också få.

I intervjuerna kom det fram det var viktigt för patienterna att vården fanns tillhands när de behövde den och att de blir mer och mer positiva till digitala vårdtjänster. Samtidigt finns det ett mönster där personer över 80 år inte använder digitala vårdkontakter lika ofta som unga och yngre äldre.

– Behovet av vård ökar snabbare än tillgängliga resurser. En övergång till vård som kombinerar digitala och fysiska vårdkontakter är nödvändig. Både personal och patienter håller på att lära sig nya sätt att ha vårdkontakter, säger rapportens projektledare Felicia Gabrielsson-Järhult.

Intervjupersoner som inte bodde i storstäderna tyckte att hyrläkarna var för många och att det gjorde vårdens kvalitet och kontinuitet sämre.

– När tillgänglighet och kontinuitet brister påverkar det patientens förtroende för den ordinarie primärvården och gör att patienter istället vänder sig till privata vårdgivare, säger Felicia Gabrielsson-Järhult.

Läs rapporten

Felicia Gabrielsson-Järhult, Yashar Mahmud, Sofia Kjellström, Sofi Fristedt och Ingemar Kåreholt (2023). Hur klickar vi med vården? – En vetenskaplig studie av digitala och fysiska vårdkontakter utifrån användarmönster och patienters erfarenheter av primärvård. Working paper 3/2023, Hälsohögskolan, Jönköping university.

 

Läs den populärvetenskapliga kortversionen här.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Fler nyheter

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…