Foto: Danil Roudenko/Mostphotos

Få överkonsumerar primärvård

En rapport från Jönköping university visar hur patienter utnyttjar primärvården. Det visade sig att få överkonsumerar vården, och att fler väljer digitala vägar. Personer över 80 är dock mer skeptiska till digital vård.

En grupp forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping har på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, undersökt hur patienter använder primärvården och vilka erfarenheter de har av det. Rapporten, som fått titeln Hur klickar vi med vården? består av två delar: en baserad på alla primärvårdsdata i Region Jönköpings län och Region Sörmland 2020–2022, och en intervjustudie med 35 patienter från hela Sverige.

Den kvantitativa undersökningen byggde på 7,4 miljoner primärvårdskontakter, inräknat privata digitala vårdgivare och rådgivning från 1177. Här kunde forskarna se att få patienter överkonsumerade vård. Exempelvis sökte bara några tiondels procent vård mer än tre gånger samma dag. De som sökte kontakt med vården många gånger och ofta var också få.

I intervjuerna kom det fram det var viktigt för patienterna att vården fanns tillhands när de behövde den och att de blir mer och mer positiva till digitala vårdtjänster. Samtidigt finns det ett mönster där personer över 80 år inte använder digitala vårdkontakter lika ofta som unga och yngre äldre.

– Behovet av vård ökar snabbare än tillgängliga resurser. En övergång till vård som kombinerar digitala och fysiska vårdkontakter är nödvändig. Både personal och patienter håller på att lära sig nya sätt att ha vårdkontakter, säger rapportens projektledare Felicia Gabrielsson-Järhult.

Intervjupersoner som inte bodde i storstäderna tyckte att hyrläkarna var för många och att det gjorde vårdens kvalitet och kontinuitet sämre.

– När tillgänglighet och kontinuitet brister påverkar det patientens förtroende för den ordinarie primärvården och gör att patienter istället vänder sig till privata vårdgivare, säger Felicia Gabrielsson-Järhult.

Läs rapporten

Felicia Gabrielsson-Järhult, Yashar Mahmud, Sofia Kjellström, Sofi Fristedt och Ingemar Kåreholt (2023). Hur klickar vi med vården? – En vetenskaplig studie av digitala och fysiska vårdkontakter utifrån användarmönster och patienters erfarenheter av primärvård. Working paper 3/2023, Hälsohögskolan, Jönköping university.

 

Läs den populärvetenskapliga kortversionen här.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…