Foto: Unsplash

Forskare undersöker äldres bostadsval

Vad gör att äldre väljer att flytta till andra bostäder? Och har hälsan något med saken att göra? Det är några frågor som forskare ställer i ett nytt forskningsprojekt som studerar vilka faktorer som påverkar äldres bostadsval och flyttkedjor.

Med hjälp av finansiering från Länsförsäkringar ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur äldre tänker kring sitt boende och vad som gör att de eventuellt vill flytta. Inom ramen för det nya projektet, Age-Here, ska de fokusera på att analysera förhållandet mellan hälsa och ekonomi. 

Tidigare studier har nämligen visat att många äldre, som vill och behöver byta boende, tvekar på grund av att det inte vore ekonomiskt lönsamt. 

– Syftet med Age-Here är därför att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer, såsom skattesubventioner, reavinstskatt och höga hyror på lägenheter, som antingen uppmuntrar eller hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta, säger projektledaren Maya Kylén i ett pressmeddelande. 

Enligt henne är det också viktigt att fokusera på vad som kan leda till låg rörlighet på bostadsmarknaden bland äldre, framför allt för att för att försöka skapa en balans. Det handlar bland annat om att kartlägga vilka konsekvenser som bostadsbrist kan leda till, samt hur det dåliga utbudet av åldersanpassade lägenheter påverkar äldre personer.

För att genomföra projektet ingår forskare med expertis i områden som till exempel ekonomi, gerontologi och psykologi, samt representanter utanför akademin. Och i slutet av året kommer även en doktorandtjänst att utlysas.

– Sedan kommer vi att planera projektet mer i detalj och ha ett uppstartsmöte med referensgruppen, som består av representanter från bostads- och fastighetssektorn och äldre personer. Att få ta del av deras tankar och förslag ska bli mycket intressant, säger Maya Kylén.

Fakta
Age-Here

Det fullständiga namnet på projektet är Age-Here: Bostadsägande bland äldre – hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?

Det drivs av forskarna Maya Kylén, Steven Schmidt, Susanne Iwarsson och Åsa Hansson, samtliga är verksamma vid Lunds universitet och anslutna till det tvärvetenskapliga forskningscentret Case, Centre for ageing and supportive environments.

Länsförsäkringar bidrar med sex miljoner kronor till Age-Here. Projektet pågår i tre år med start år 2022.

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…