Foto: Unsplash

Forskare undersöker äldres bostadsval

Vad gör att äldre väljer att flytta till andra bostäder? Och har hälsan något med saken att göra? Det är några frågor som forskare ställer i ett nytt forskningsprojekt som studerar vilka faktorer som påverkar äldres bostadsval och flyttkedjor.

Med hjälp av finansiering från Länsförsäkringar ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur äldre tänker kring sitt boende och vad som gör att de eventuellt vill flytta. Inom ramen för det nya projektet, Age-Here, ska de fokusera på att analysera förhållandet mellan hälsa och ekonomi. 

Tidigare studier har nämligen visat att många äldre, som vill och behöver byta boende, tvekar på grund av att det inte vore ekonomiskt lönsamt. 

– Syftet med Age-Here är därför att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer, såsom skattesubventioner, reavinstskatt och höga hyror på lägenheter, som antingen uppmuntrar eller hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta, säger projektledaren Maya Kylén i ett pressmeddelande. 

Enligt henne är det också viktigt att fokusera på vad som kan leda till låg rörlighet på bostadsmarknaden bland äldre, framför allt för att för att försöka skapa en balans. Det handlar bland annat om att kartlägga vilka konsekvenser som bostadsbrist kan leda till, samt hur det dåliga utbudet av åldersanpassade lägenheter påverkar äldre personer.

För att genomföra projektet ingår forskare med expertis i områden som till exempel ekonomi, gerontologi och psykologi, samt representanter utanför akademin. Och i slutet av året kommer även en doktorandtjänst att utlysas.

– Sedan kommer vi att planera projektet mer i detalj och ha ett uppstartsmöte med referensgruppen, som består av representanter från bostads- och fastighetssektorn och äldre personer. Att få ta del av deras tankar och förslag ska bli mycket intressant, säger Maya Kylén.

Fakta
Age-Here

Det fullständiga namnet på projektet är Age-Here: Bostadsägande bland äldre – hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?

Det drivs av forskarna Maya Kylén, Steven Schmidt, Susanne Iwarsson och Åsa Hansson, samtliga är verksamma vid Lunds universitet och anslutna till det tvärvetenskapliga forskningscentret Case, Centre for ageing and supportive environments.

Länsförsäkringar bidrar med sex miljoner kronor till Age-Here. Projektet pågår i tre år med start år 2022.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Fler nyheter

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.