Foto: Unsplash

Forskare undersöker äldres bostadsval

Vad gör att äldre väljer att flytta till andra bostäder? Och har hälsan något med saken att göra? Det är några frågor som forskare ställer i ett nytt forskningsprojekt som studerar vilka faktorer som påverkar äldres bostadsval och flyttkedjor.

Med hjälp av finansiering från Länsförsäkringar ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur äldre tänker kring sitt boende och vad som gör att de eventuellt vill flytta. Inom ramen för det nya projektet, Age-Here, ska de fokusera på att analysera förhållandet mellan hälsa och ekonomi. 

Tidigare studier har nämligen visat att många äldre, som vill och behöver byta boende, tvekar på grund av att det inte vore ekonomiskt lönsamt. 

– Syftet med Age-Here är därför att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer, såsom skattesubventioner, reavinstskatt och höga hyror på lägenheter, som antingen uppmuntrar eller hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta, säger projektledaren Maya Kylén i ett pressmeddelande. 

Enligt henne är det också viktigt att fokusera på vad som kan leda till låg rörlighet på bostadsmarknaden bland äldre, framför allt för att för att försöka skapa en balans. Det handlar bland annat om att kartlägga vilka konsekvenser som bostadsbrist kan leda till, samt hur det dåliga utbudet av åldersanpassade lägenheter påverkar äldre personer.

För att genomföra projektet ingår forskare med expertis i områden som till exempel ekonomi, gerontologi och psykologi, samt representanter utanför akademin. Och i slutet av året kommer även en doktorandtjänst att utlysas.

– Sedan kommer vi att planera projektet mer i detalj och ha ett uppstartsmöte med referensgruppen, som består av representanter från bostads- och fastighetssektorn och äldre personer. Att få ta del av deras tankar och förslag ska bli mycket intressant, säger Maya Kylén.

Fakta
Age-Here

Det fullständiga namnet på projektet är Age-Here: Bostadsägande bland äldre – hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?

Det drivs av forskarna Maya Kylén, Steven Schmidt, Susanne Iwarsson och Åsa Hansson, samtliga är verksamma vid Lunds universitet och anslutna till det tvärvetenskapliga forskningscentret Case, Centre for ageing and supportive environments.

Länsförsäkringar bidrar med sex miljoner kronor till Age-Here. Projektet pågår i tre år med start år 2022.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…