Foto: Unsplash

Forskare undersöker äldres bostadsval

Vad gör att äldre väljer att flytta till andra bostäder? Och har hälsan något med saken att göra? Det är några frågor som forskare ställer i ett nytt forskningsprojekt som studerar vilka faktorer som påverkar äldres bostadsval och flyttkedjor.

Med hjälp av finansiering från Länsförsäkringar ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur äldre tänker kring sitt boende och vad som gör att de eventuellt vill flytta. Inom ramen för det nya projektet, Age-Here, ska de fokusera på att analysera förhållandet mellan hälsa och ekonomi. 

Tidigare studier har nämligen visat att många äldre, som vill och behöver byta boende, tvekar på grund av att det inte vore ekonomiskt lönsamt. 

– Syftet med Age-Here är därför att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer, såsom skattesubventioner, reavinstskatt och höga hyror på lägenheter, som antingen uppmuntrar eller hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta, säger projektledaren Maya Kylén i ett pressmeddelande. 

Enligt henne är det också viktigt att fokusera på vad som kan leda till låg rörlighet på bostadsmarknaden bland äldre, framför allt för att för att försöka skapa en balans. Det handlar bland annat om att kartlägga vilka konsekvenser som bostadsbrist kan leda till, samt hur det dåliga utbudet av åldersanpassade lägenheter påverkar äldre personer.

För att genomföra projektet ingår forskare med expertis i områden som till exempel ekonomi, gerontologi och psykologi, samt representanter utanför akademin. Och i slutet av året kommer även en doktorandtjänst att utlysas.

– Sedan kommer vi att planera projektet mer i detalj och ha ett uppstartsmöte med referensgruppen, som består av representanter från bostads- och fastighetssektorn och äldre personer. Att få ta del av deras tankar och förslag ska bli mycket intressant, säger Maya Kylén.

Fakta
Age-Here

Det fullständiga namnet på projektet är Age-Here: Bostadsägande bland äldre – hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?

Det drivs av forskarna Maya Kylén, Steven Schmidt, Susanne Iwarsson och Åsa Hansson, samtliga är verksamma vid Lunds universitet och anslutna till det tvärvetenskapliga forskningscentret Case, Centre for ageing and supportive environments.

Länsförsäkringar bidrar med sex miljoner kronor till Age-Here. Projektet pågår i tre år med start år 2022.

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…

Fler nyheter

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…