Foto: Unsplash

Forskare undersöker äldres bostadsval

Vad gör att äldre väljer att flytta till andra bostäder? Och har hälsan något med saken att göra? Det är några frågor som forskare ställer i ett nytt forskningsprojekt som studerar vilka faktorer som påverkar äldres bostadsval och flyttkedjor.

Med hjälp av finansiering från Länsförsäkringar ska forskare vid Lunds universitet undersöka hur äldre tänker kring sitt boende och vad som gör att de eventuellt vill flytta. Inom ramen för det nya projektet, Age-Here, ska de fokusera på att analysera förhållandet mellan hälsa och ekonomi. 

Tidigare studier har nämligen visat att många äldre, som vill och behöver byta boende, tvekar på grund av att det inte vore ekonomiskt lönsamt. 

– Syftet med Age-Here är därför att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer, såsom skattesubventioner, reavinstskatt och höga hyror på lägenheter, som antingen uppmuntrar eller hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta, säger projektledaren Maya Kylén i ett pressmeddelande. 

Enligt henne är det också viktigt att fokusera på vad som kan leda till låg rörlighet på bostadsmarknaden bland äldre, framför allt för att för att försöka skapa en balans. Det handlar bland annat om att kartlägga vilka konsekvenser som bostadsbrist kan leda till, samt hur det dåliga utbudet av åldersanpassade lägenheter påverkar äldre personer.

För att genomföra projektet ingår forskare med expertis i områden som till exempel ekonomi, gerontologi och psykologi, samt representanter utanför akademin. Och i slutet av året kommer även en doktorandtjänst att utlysas.

– Sedan kommer vi att planera projektet mer i detalj och ha ett uppstartsmöte med referensgruppen, som består av representanter från bostads- och fastighetssektorn och äldre personer. Att få ta del av deras tankar och förslag ska bli mycket intressant, säger Maya Kylén.

Fakta
Age-Here

Det fullständiga namnet på projektet är Age-Here: Bostadsägande bland äldre – hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?

Det drivs av forskarna Maya Kylén, Steven Schmidt, Susanne Iwarsson och Åsa Hansson, samtliga är verksamma vid Lunds universitet och anslutna till det tvärvetenskapliga forskningscentret Case, Centre for ageing and supportive environments.

Länsförsäkringar bidrar med sex miljoner kronor till Age-Here. Projektet pågår i tre år med start år 2022.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…