Robin Jonsson. Foto: Turid Oom.

Han får arbetslivspris för sin avhandling

Robin Jonsson, som disputerade vid Göteborgs universitet förra året, har tilldelats priset för årets avhandling av Forum för arbetslivsforskning i Sverige.

Avhandlingens omslag - en målning i gråskala av maskiner i en äldre fabrik som bakgrund.Robin Jonsson, aktiv vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen har tilldelats priset årets avhandling av Forum för arbetslivsforskning i Sverige, FALF.

Avhandlingen, med namnet Retaining the aging workforce: Studies of the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives, undersöker hinder och möjliggörare för att människor ska vilja arbeta längre. Forskningen bygger både på registerdata, en enkät som besvarats av anställda inom Göteborgs stad och intervjuer med chefer och HR-personal inom vård och omsorg. (Läs mer om Robin Jonssons avhandling här.)

Priset delades ut på FALF:s konferens i Kiruna 15 juni och motiveringen lyder: ”I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.”

FALF beskriver sig själva som en mötesplats och samlande kraft för arbetslivsforskning i Sverige. Nätverket har 450 medlemmar och bland annat delar man varje år ut utmärkelsen Årets avhandling.

Relaterat

Porträtt av Geroge Pavlidis och Andreas Motel Klingebiel

Ensam är ofta stark

Att vara ensam som äldre är inte alltid ohälsosamt utan tvärtom ibland. Relativt få äldre personer är ensamma och en betydande del av…

Svartvitt fotografi från väntsal på vårdinstitution

Döden har flyttat hemifrån

Det blir allt vanligare att leva längre, men döden hanteras av vården och vi distanserar oss från den. Döden har blivit ”övermedikaliserad” menar…

Generaldirektör Olivia Wigzell och socialminister Lena Hallengren

Förslag på ny äldreomsorgslag överlämnad till regeringen

Socialtjänstlagen ger inte tillräckligt stöd för äldreomsorgens verksamheter och därför gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny…

Fler nyheter

Vanlig hormonsjukdom bland äldre kopplas till stroke

Patienter med en vanlig bisköldkörtelsjukdom har en ökad risk för att drabbas av höftfrakturer, hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en stor registerstudie från…

Pillerburk

Regionala skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Äldre personer får allt fler läkemedel. Men användningen och kvaliteten på läkemedlen skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en rapport från Socialstyrelsen…

Samsjuklighet ökar risken för demens

Den som har minst två av sjukdomstillstånden diabetes typ 2, hjärtsjukdom och stroke har en ökad risk att också få en demensdiagnos. Det…