Robin Jonsson. Foto: Turid Oom.

Han får arbetslivspris för sin avhandling

Robin Jonsson, som disputerade vid Göteborgs universitet förra året, har tilldelats priset för årets avhandling av Forum för arbetslivsforskning i Sverige.

Avhandlingens omslag - en målning i gråskala av maskiner i en äldre fabrik som bakgrund.Robin Jonsson, aktiv vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen har tilldelats priset årets avhandling av Forum för arbetslivsforskning i Sverige, FALF.

Avhandlingen, med namnet Retaining the aging workforce: Studies of the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives, undersöker hinder och möjliggörare för att människor ska vilja arbeta längre. Forskningen bygger både på registerdata, en enkät som besvarats av anställda inom Göteborgs stad och intervjuer med chefer och HR-personal inom vård och omsorg. (Läs mer om Robin Jonssons avhandling här.)

Priset delades ut på FALF:s konferens i Kiruna 15 juni och motiveringen lyder: ”I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.”

FALF beskriver sig själva som en mötesplats och samlande kraft för arbetslivsforskning i Sverige. Nätverket har 450 medlemmar och bland annat delar man varje år ut utmärkelsen Årets avhandling.

Relaterat

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…

Fler nyheter

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Bostadsförsökets logotyp, tagen från rapportens framsida

Så gick det för Bostadsförsöket

När CASE vid Lunds universitet gjorde gemensam sak med Forskarfredag och Vetenskap och allmänhet om ett medborgarforskningsprojekt, valde de att ta in data…

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.