Här är de nya äldredoktoranderna

SWEAH är Sveriges nationella forskarskola för åldrande och hälsa. Nu har tolv nya doktorander anslutit till skolans utbildningsprogram.

Sedan 2014 har Lunds universitet, med finansiering av Vetenskapsrådet, samordnat SWEAH, den nationella forskarskolan för åldrande och hälsa. Nu ansluter ytterligare tolv doktorander från Jönköping, Umeå, Lund, Stockholm, Karolinska och Göteborg. Som vanligt är en bred flora ämnesinriktningar representerade, med allt från effekten av högintensiv intervallträning, genetiska biomarkörer för skörhet och hur hjärnans hälsa påverkas av fysisk aktivitet , till bostadspolitiska åtgärder, samtal vid livets slutskede och social ojämlikhet.

Här är de nya SWEAH-doktoranderna:

 • Guo Yanfei. Frailty in older population in China: Trajectories, determinants, and impacts on health care utilisation and mortality. Göteborgs universitet.
 • Peggy Ler. Body fat levels and changes, and the association with dementia, Jönköping university.
 • Isabelle von Saenger. Cash and care transfers in families of older adults and their consequences for social inequality. Karolinska institutet.
 • Jonathan Mak. Genetics and biomarkers of frailty: towards individualized management of the frailty syndrome. Karolinska institutet.
 • Åsa Olsson. Implementation of proactive end-of-life conversations in residential care homes. Karolinska institutet.
 • Afsaneh Taei. Influence of home and neighborhood on wellbeing, identity, and sense of belonging in older adults living in urban and rural disadvantaged areas in Sweden. Lunds universitet.
 • Christina Heller. Simulation models as a tool to compare housing policies for a population ageing in place. Lunds universitet.
 • Erik Eriksson. Perceived housing and life transitions: good ageing-in place. Lunds universitet.
 • Emma Carlsson. Social inequalities in health and early labour market exit among older workers – explanation from a life-course perspective. Stockholms universitet.
 • Emma Simonsson. Increasing physical activity in aging – a HIT? Umeå universitet.
 • Sofi Levik Sandström. Physical exercise to optimize brain health in aging. Umeå universitet.
 • Ingrid Olsson. Healthy aging with long-term health conditions: Measuring and describing self-management needs among older adults in the context of later life transitions. Umeå universitet.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre personer drabbas extra hårt av humanitära kriser, hur byte av livsstil kan minska risken för demens och…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras arbete. Sociala kontakter och känslan av att ha ett syfte var två viktiga faktorer.

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper fungerar bättre. Det visar Lina Emmesjö i sin avhandling vid Högskolan i Skövde och Jönköping university.