Här är de nya äldredoktoranderna

SWEAH är Sveriges nationella forskarskola för åldrande och hälsa. Nu har tolv nya doktorander anslutit till skolans utbildningsprogram.

Sedan 2014 har Lunds universitet, med finansiering av Vetenskapsrådet, samordnat SWEAH, den nationella forskarskolan för åldrande och hälsa. Nu ansluter ytterligare tolv doktorander från Jönköping, Umeå, Lund, Stockholm, Karolinska och Göteborg. Som vanligt är en bred flora ämnesinriktningar representerade, med allt från effekten av högintensiv intervallträning, genetiska biomarkörer för skörhet och hur hjärnans hälsa påverkas av fysisk aktivitet , till bostadspolitiska åtgärder, samtal vid livets slutskede och social ojämlikhet.

Här är de nya SWEAH-doktoranderna:

 • Guo Yanfei. Frailty in older population in China: Trajectories, determinants, and impacts on health care utilisation and mortality. Göteborgs universitet.
 • Peggy Ler. Body fat levels and changes, and the association with dementia, Jönköping university.
 • Isabelle von Saenger. Cash and care transfers in families of older adults and their consequences for social inequality. Karolinska institutet.
 • Jonathan Mak. Genetics and biomarkers of frailty: towards individualized management of the frailty syndrome. Karolinska institutet.
 • Åsa Olsson. Implementation of proactive end-of-life conversations in residential care homes. Karolinska institutet.
 • Afsaneh Taei. Influence of home and neighborhood on wellbeing, identity, and sense of belonging in older adults living in urban and rural disadvantaged areas in Sweden. Lunds universitet.
 • Christina Heller. Simulation models as a tool to compare housing policies for a population ageing in place. Lunds universitet.
 • Erik Eriksson. Perceived housing and life transitions: good ageing-in place. Lunds universitet.
 • Emma Carlsson. Social inequalities in health and early labour market exit among older workers – explanation from a life-course perspective. Stockholms universitet.
 • Emma Simonsson. Increasing physical activity in aging – a HIT? Umeå universitet.
 • Sofi Levik Sandström. Physical exercise to optimize brain health in aging. Umeå universitet.
 • Ingrid Olsson. Healthy aging with long-term health conditions: Measuring and describing self-management needs among older adults in the context of later life transitions. Umeå universitet.

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare – ett arbetssätt som inte alltid är så lätt. Dessutom tipsar redaktionen om några speciella artiklar i…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.

Fler nyheter

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa personer med demens när de är med och fattar beslut.

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.