Här är de nya äldredoktoranderna

SWEAH är Sveriges nationella forskarskola för åldrande och hälsa. Nu har tolv nya doktorander anslutit till skolans utbildningsprogram.

Sedan 2014 har Lunds universitet, med finansiering av Vetenskapsrådet, samordnat SWEAH, den nationella forskarskolan för åldrande och hälsa. Nu ansluter ytterligare tolv doktorander från Jönköping, Umeå, Lund, Stockholm, Karolinska och Göteborg. Som vanligt är en bred flora ämnesinriktningar representerade, med allt från effekten av högintensiv intervallträning, genetiska biomarkörer för skörhet och hur hjärnans hälsa påverkas av fysisk aktivitet , till bostadspolitiska åtgärder, samtal vid livets slutskede och social ojämlikhet.

Här är de nya SWEAH-doktoranderna:

 • Guo Yanfei. Frailty in older population in China: Trajectories, determinants, and impacts on health care utilisation and mortality. Göteborgs universitet.
 • Peggy Ler. Body fat levels and changes, and the association with dementia, Jönköping university.
 • Isabelle von Saenger. Cash and care transfers in families of older adults and their consequences for social inequality. Karolinska institutet.
 • Jonathan Mak. Genetics and biomarkers of frailty: towards individualized management of the frailty syndrome. Karolinska institutet.
 • Åsa Olsson. Implementation of proactive end-of-life conversations in residential care homes. Karolinska institutet.
 • Afsaneh Taei. Influence of home and neighborhood on wellbeing, identity, and sense of belonging in older adults living in urban and rural disadvantaged areas in Sweden. Lunds universitet.
 • Christina Heller. Simulation models as a tool to compare housing policies for a population ageing in place. Lunds universitet.
 • Erik Eriksson. Perceived housing and life transitions: good ageing-in place. Lunds universitet.
 • Emma Carlsson. Social inequalities in health and early labour market exit among older workers – explanation from a life-course perspective. Stockholms universitet.
 • Emma Simonsson. Increasing physical activity in aging – a HIT? Umeå universitet.
 • Sofi Levik Sandström. Physical exercise to optimize brain health in aging. Umeå universitet.
 • Ingrid Olsson. Healthy aging with long-term health conditions: Measuring and describing self-management needs among older adults in the context of later life transitions. Umeå universitet.

Relaterat

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Mening och delaktighet ger ett gott åldrande

Vi svenskar har mer gemensamt med franska demonstranter än vi anar. De har samma drömmar som vi om att få leva smärtfritt och självständigt på ålderns höst.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Fler nyheter

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.