Här är de nya äldredoktoranderna

SWEAH är Sveriges nationella forskarskola för åldrande och hälsa. Nu har tolv nya doktorander anslutit till skolans utbildningsprogram.

Sedan 2014 har Lunds universitet, med finansiering av Vetenskapsrådet, samordnat SWEAH, den nationella forskarskolan för åldrande och hälsa. Nu ansluter ytterligare tolv doktorander från Jönköping, Umeå, Lund, Stockholm, Karolinska och Göteborg. Som vanligt är en bred flora ämnesinriktningar representerade, med allt från effekten av högintensiv intervallträning, genetiska biomarkörer för skörhet och hur hjärnans hälsa påverkas av fysisk aktivitet , till bostadspolitiska åtgärder, samtal vid livets slutskede och social ojämlikhet.

Här är de nya SWEAH-doktoranderna:

 • Guo Yanfei. Frailty in older population in China: Trajectories, determinants, and impacts on health care utilisation and mortality. Göteborgs universitet.
 • Peggy Ler. Body fat levels and changes, and the association with dementia, Jönköping university.
 • Isabelle von Saenger. Cash and care transfers in families of older adults and their consequences for social inequality. Karolinska institutet.
 • Jonathan Mak. Genetics and biomarkers of frailty: towards individualized management of the frailty syndrome. Karolinska institutet.
 • Åsa Olsson. Implementation of proactive end-of-life conversations in residential care homes. Karolinska institutet.
 • Afsaneh Taei. Influence of home and neighborhood on wellbeing, identity, and sense of belonging in older adults living in urban and rural disadvantaged areas in Sweden. Lunds universitet.
 • Christina Heller. Simulation models as a tool to compare housing policies for a population ageing in place. Lunds universitet.
 • Erik Eriksson. Perceived housing and life transitions: good ageing-in place. Lunds universitet.
 • Emma Carlsson. Social inequalities in health and early labour market exit among older workers – explanation from a life-course perspective. Stockholms universitet.
 • Emma Simonsson. Increasing physical activity in aging – a HIT? Umeå universitet.
 • Sofi Levik Sandström. Physical exercise to optimize brain health in aging. Umeå universitet.
 • Ingrid Olsson. Healthy aging with long-term health conditions: Measuring and describing self-management needs among older adults in the context of later life transitions. Umeå universitet.

Relaterat

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå och handla hade större effekt än att inte träffas socialt.

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar risken att drabbas av demens senare i livet.

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en ny rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.