Här är de nya äldredoktoranderna

SWEAH är Sveriges nationella forskarskola för åldrande och hälsa. Nu har tolv nya doktorander anslutit till skolans utbildningsprogram.

Sedan 2014 har Lunds universitet, med finansiering av Vetenskapsrådet, samordnat SWEAH, den nationella forskarskolan för åldrande och hälsa. Nu ansluter ytterligare tolv doktorander från Jönköping, Umeå, Lund, Stockholm, Karolinska och Göteborg. Som vanligt är en bred flora ämnesinriktningar representerade, med allt från effekten av högintensiv intervallträning, genetiska biomarkörer för skörhet och hur hjärnans hälsa påverkas av fysisk aktivitet , till bostadspolitiska åtgärder, samtal vid livets slutskede och social ojämlikhet.

Här är de nya SWEAH-doktoranderna:

 • Guo Yanfei. Frailty in older population in China: Trajectories, determinants, and impacts on health care utilisation and mortality. Göteborgs universitet.
 • Peggy Ler. Body fat levels and changes, and the association with dementia, Jönköping university.
 • Isabelle von Saenger. Cash and care transfers in families of older adults and their consequences for social inequality. Karolinska institutet.
 • Jonathan Mak. Genetics and biomarkers of frailty: towards individualized management of the frailty syndrome. Karolinska institutet.
 • Åsa Olsson. Implementation of proactive end-of-life conversations in residential care homes. Karolinska institutet.
 • Afsaneh Taei. Influence of home and neighborhood on wellbeing, identity, and sense of belonging in older adults living in urban and rural disadvantaged areas in Sweden. Lunds universitet.
 • Christina Heller. Simulation models as a tool to compare housing policies for a population ageing in place. Lunds universitet.
 • Erik Eriksson. Perceived housing and life transitions: good ageing-in place. Lunds universitet.
 • Emma Carlsson. Social inequalities in health and early labour market exit among older workers – explanation from a life-course perspective. Stockholms universitet.
 • Emma Simonsson. Increasing physical activity in aging – a HIT? Umeå universitet.
 • Sofi Levik Sandström. Physical exercise to optimize brain health in aging. Umeå universitet.
 • Ingrid Olsson. Healthy aging with long-term health conditions: Measuring and describing self-management needs among older adults in the context of later life transitions. Umeå universitet.

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.

Fler nyheter

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras och vad detta får för konsekvenser för hur vårt immunförsvar fungerar.

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.