Foto: Örebro universitet

Hon undersöker stress inför prostatacancerbesked

Katja Fall vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Cancerfonden för att undersöka vad stressen inför ett prostatacancerbesked kan innebära.

Besked om prostatacancer dröjer i dag längre än för andra cancerformer. Katja Fall, professor i klinisk epidemiologi vid Örebro universitet, ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka stressen i väntan på ett eventuellt besked om prostatacancer.

– Tidigare studier har antytt att själva ovissheten i väntan på ett cancerbesked kan vara värst. Kroppens stressreaktion kan påverka hälsan på olika sätt och viss data talar för att den även skulle kunna ha inverkan på tumören och därmed minska överlevnaden, säger Katja Fall i ett pressmeddelande.

I dag är det inte klarlagt vilken stress som följer om beskedet om prostatacancer tar lång tid. Det är också oklart hur kortare väntetid påverkar männens psykiska och fysiska hälsa.

– Det kanske är så att en kortare väntetid kan kopplas till självupplevd stress, olika biologiska stressmarkörer och tumörens egenskaper hos dem som får en cancerdiagnos.

Förhoppningen med projektet är att den nya kunskapen kan förbättra omhändertagandet av dem som utreds för prostatacancer.

– Om vi kan koppla väntetider till psykisk stress och sämre hälsa skulle det öka incitamenten för olika åtgärder som kan minska stressen i samband med utredningen. Förutom förkortade väntetider skulle det kunna handla om stöd i form av till exempel samtal, säger Katja Fall.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…