Foto: Örebro universitet

Hon undersöker stress inför prostatacancerbesked

Katja Fall vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Cancerfonden för att undersöka vad stressen inför ett prostatacancerbesked kan innebära.

Besked om prostatacancer dröjer i dag längre än för andra cancerformer. Katja Fall, professor i klinisk epidemiologi vid Örebro universitet, ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka stressen i väntan på ett eventuellt besked om prostatacancer.

– Tidigare studier har antytt att själva ovissheten i väntan på ett cancerbesked kan vara värst. Kroppens stressreaktion kan påverka hälsan på olika sätt och viss data talar för att den även skulle kunna ha inverkan på tumören och därmed minska överlevnaden, säger Katja Fall i ett pressmeddelande.

I dag är det inte klarlagt vilken stress som följer om beskedet om prostatacancer tar lång tid. Det är också oklart hur kortare väntetid påverkar männens psykiska och fysiska hälsa.

– Det kanske är så att en kortare väntetid kan kopplas till självupplevd stress, olika biologiska stressmarkörer och tumörens egenskaper hos dem som får en cancerdiagnos.

Förhoppningen med projektet är att den nya kunskapen kan förbättra omhändertagandet av dem som utreds för prostatacancer.

– Om vi kan koppla väntetider till psykisk stress och sämre hälsa skulle det öka incitamenten för olika åtgärder som kan minska stressen i samband med utredningen. Förutom förkortade väntetider skulle det kunna handla om stöd i form av till exempel samtal, säger Katja Fall.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…