Foto: Örebro universitet

Hon undersöker stress inför prostatacancerbesked

Katja Fall vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner kronor från Cancerfonden för att undersöka vad stressen inför ett prostatacancerbesked kan innebära.

Besked om prostatacancer dröjer i dag längre än för andra cancerformer. Katja Fall, professor i klinisk epidemiologi vid Örebro universitet, ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka stressen i väntan på ett eventuellt besked om prostatacancer.

– Tidigare studier har antytt att själva ovissheten i väntan på ett cancerbesked kan vara värst. Kroppens stressreaktion kan påverka hälsan på olika sätt och viss data talar för att den även skulle kunna ha inverkan på tumören och därmed minska överlevnaden, säger Katja Fall i ett pressmeddelande.

I dag är det inte klarlagt vilken stress som följer om beskedet om prostatacancer tar lång tid. Det är också oklart hur kortare väntetid påverkar männens psykiska och fysiska hälsa.

– Det kanske är så att en kortare väntetid kan kopplas till självupplevd stress, olika biologiska stressmarkörer och tumörens egenskaper hos dem som får en cancerdiagnos.

Förhoppningen med projektet är att den nya kunskapen kan förbättra omhändertagandet av dem som utreds för prostatacancer.

– Om vi kan koppla väntetider till psykisk stress och sämre hälsa skulle det öka incitamenten för olika åtgärder som kan minska stressen i samband med utredningen. Förutom förkortade väntetider skulle det kunna handla om stöd i form av till exempel samtal, säger Katja Fall.

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…

Fler nyheter

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…