Foto: Greg Brave/Mostphotos

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen undersökt vilken kunskap som finns om deltid och pension.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har på uppdrag av regeringen sammanställt den forskning som finns om hur kvinnors och mäns pensioner påverkas av att arbeta deltid. Bakgrunden är att kvinnor generellt har lägre pension än män och att en av anledningarna är att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid. Utjämningen mellan könen går långsamt, vilket delvis beror på att pensionen grundas på inkomsterna under hela livet, vilket ger en lång eftersläpning i utvecklingen.

Rapportens författare Per Gustafson skriver att det är uppenbart att skillnader i arbetstid mellan kvinnor och män bidrar till lägre pensionen för kvinnor. Men samtidigt saknas det forskning som kan visa att hur stor del av skillnaden mellan könen som kommer från just deltidsarbete. Orsaken är att det inte finns tillräckligt bra data om vår arbetstid under hela arbetslivet.

ISF lägger fram statistik över deltidsarbete, inkomster och pensioner, och presenterar den forskning som gjorts för att avgöra hur skillnaden i pension uppkommer mellan könen.

Siffrorna visar att kvinnors deltidsarbete gått ner från 50 procent i slutet av 80-talet till 26 procent 2023. Motsvarande siffror för män visar en ökning från sex till elva procent. Män arbetar oftare deltid när de är på väg in i och ut ur arbetslivet, medan kvinnor oftare arbetar deltid för att kunna kombinera jobbet med hem och barn. Men en rad olika faktorer styr deltidsarbetet.

Ännu ett skäl till att det är svårt att avgöra vilken påverkan deltidsarbete har på en persons livstidsinkomst är att alternativet till deltid för många inte är ett heltidsarbete, utan att inte jobba alls. För dem bidrar ett deltidsjobb till att höja inkomst och pension.

Läs rapporten

Per Gustafson (2024). Deltidsarbetets betydelse för kvinnors och mäns pensioner. En redovisning av kunskapsläget. Inspektionen för socialförsäkringen.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Kvinna som sitter vid ett bord

Äldre med kriminell bakgrund har högre demensrisk

Äldre personer som har kriminell bakgrund löper högre risk att drabbas av demens och lindrig kognitiv svikt. Risken är särskilt stor hos de…