Laura Fratiglioni. Foto: Stefan Zimmerman

Laura Fratiglioni får Stora gerontologipriset

Karolinska institutets Laura Fratiglioni tilldelas 2023 års Stora gerontologipris av Sveriges gerontologiska sällskap.

Varje år delar SGS, Sveriges gerontologiska sällskap, ut Stora gerontologipriset till en personer som gjort insatser inom äldre- och åldrandeområdet. Nu står det klart att 2023 års pris går till Laura Fratiglioni, som är aktiv vid Aging research center på Karolinska institutet.

I ett meddelande på sociala medier skriver SGS att ”Laura Fratiglioni under en lång karriär har bidragit stort till åldrandeforskning och lyft frågor kring äldre och åldrande på den vetenskapliga och politiska agendan. Hennes forskning har inriktning mot demenssjukdomar, multisjuklighet och funktionshinder hos äldre personer.”

När SGS arrangerar Gerontologidagen den 27 mars i Norrköping kommer Laura Fratiglioni att hålla en prisföreläsning. 2023 är det också 25 år sedan SGS bildades.

Fakta
Stora gerontologipriset – pristagare

2023 Laura Fratiglioni
2022 Föreningen Äldrekontakt
2021 Boo Johansson
2020 Lisa Syrén
2019 Marta Szhebehely
2018 Dagny Carlsson
2017 Astrid Norberg
2016 Leif Mannerström
2015 Bo Malmberg
2014 Sven-Bertil Bärnarp
2013 Lars Andersson
2012 Elsie Johansson
2011 Mats Thorslund
2010 Merete Mazzarella
2009 Ingalill Rahm Hallberg
2008 Barbro Westerholm
2007 Inger Raune
2006 Lars Tornstam
2005 Birgitta Odén
2004 Stig Berg
2003 Carin Mannheimer

Relaterat

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Fler nyheter

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…

Tio forskare står i en trappa.

UserAge avslutar med konferens om brukarmedverkan

I sex år har forskningsprogrammet UserAge undersökt möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Nu är det dags för avslutningskonferens.

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…