Många små näringstäta måltider är en del i Nollvisionens koncept. Foto: Livsmedelsakademin

Lovande resultat för behovsanpassade matkassar

Med ett nytt måltidskoncept vill Nollvisionen för undernäring hos äldre hitta nya vägar till ett bättre liv för äldre. De första resultaten lovar gott.

Med Nollvisionen för undernäring hos äldre har en rad aktörer satt upp ett mål att ingen äldre ska behöva vara undernärd 2030. Livsmedelsakademin leder projektet och Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm har sedan sex veckor testat ett nytt måltidskoncept, som man gemensamt tagit fram.

– Syftet med testet har varit att se hur behovsanpassade måltider kan förebygga undernäring hos äldre. Det har genomförts i liten skala och enbart på serviceboende på grund av corona, men trots det har vi fått ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete för att äldre ska få ökad tillgång till individanpassade måltider, säger Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, i ett pressmeddelande.

De behovsanpassade matkassarna innehåller något mindre måltider, men med samma energinivå som vanligt. Dessutom innehåller de näringstätare mellanmål. Och de första resultaten tyder på piggare testpersoner med bättre sömn och även en uppgång i vikt.

Livsmedelsverket rekommenderar många små och näringstäta mål för äldre personer, något som man tagit fasta på i arbetet med Nollvisionen. Under testperioden har de äldre fått svara på frågor om måltiderna och i Kävlinge har man genomfört en hälsoenkät tre gånger. Testet har inte löpt helt problemfritt, bland annat har det inneburit något mer arbete, men personalen är ändå positiv till försöket.

Med detta test som erfarenhet arbetar nu Nollvisionen för undernäring hos äldre vidare för att utveckla sitt matkoncept, så att andra kommuner ska kunna använda samma upplägg i framtiden. Matkassarna är dock bara en av flera strategier för att nå slutmålet. Man vill också utveckla kommunikationen kring de äldre för att tidigt identifiera undernäring, se över hur Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens stöd och rekommendationer når ut till praktiken, arbeta med kompetenshöjande insatser om kosthållning, samt ta fram idéer för att bryta äldres ensamhet.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…