Många små näringstäta måltider är en del i Nollvisionens koncept. Foto: Livsmedelsakademin

Lovande resultat för behovsanpassade matkassar

Med ett nytt måltidskoncept vill Nollvisionen för undernäring hos äldre hitta nya vägar till ett bättre liv för äldre. De första resultaten lovar gott.

Med Nollvisionen för undernäring hos äldre har en rad aktörer satt upp ett mål att ingen äldre ska behöva vara undernärd 2030. Livsmedelsakademin leder projektet och Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm har sedan sex veckor testat ett nytt måltidskoncept, som man gemensamt tagit fram.

– Syftet med testet har varit att se hur behovsanpassade måltider kan förebygga undernäring hos äldre. Det har genomförts i liten skala och enbart på serviceboende på grund av corona, men trots det har vi fått ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete för att äldre ska få ökad tillgång till individanpassade måltider, säger Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, i ett pressmeddelande.

De behovsanpassade matkassarna innehåller något mindre måltider, men med samma energinivå som vanligt. Dessutom innehåller de näringstätare mellanmål. Och de första resultaten tyder på piggare testpersoner med bättre sömn och även en uppgång i vikt.

Livsmedelsverket rekommenderar många små och näringstäta mål för äldre personer, något som man tagit fasta på i arbetet med Nollvisionen. Under testperioden har de äldre fått svara på frågor om måltiderna och i Kävlinge har man genomfört en hälsoenkät tre gånger. Testet har inte löpt helt problemfritt, bland annat har det inneburit något mer arbete, men personalen är ändå positiv till försöket.

Med detta test som erfarenhet arbetar nu Nollvisionen för undernäring hos äldre vidare för att utveckla sitt matkoncept, så att andra kommuner ska kunna använda samma upplägg i framtiden. Matkassarna är dock bara en av flera strategier för att nå slutmålet. Man vill också utveckla kommunikationen kring de äldre för att tidigt identifiera undernäring, se över hur Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens stöd och rekommendationer når ut till praktiken, arbeta med kompetenshöjande insatser om kosthållning, samt ta fram idéer för att bryta äldres ensamhet.

Relaterat

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Fler nyheter

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…

Äldre kvinna i sjukhusmiljö i samtal med läkare och sköterska

Låg kunskap om äldre med hiv

Det blir allt fler äldre som lever med hiv. Men det saknas kunskap inom hälso- och sjukvården om hur det är att vara…

En tjänsteman sitt vid sitt skrivbord

Ditt jobb kan öka risken för kognitiv nedsättning

Dina arbetsuppgifter påverkar hur hög risk du har för kognitiv nedsättning längre fram i livet. Det visar en studie som bygger på befolkningsstudierna…