Många små näringstäta måltider är en del i Nollvisionens koncept. Foto: Livsmedelsakademin

Lovande resultat för behovsanpassade matkassar

Med ett nytt måltidskoncept vill Nollvisionen för undernäring hos äldre hitta nya vägar till ett bättre liv för äldre. De första resultaten lovar gott.

Med Nollvisionen för undernäring hos äldre har en rad aktörer satt upp ett mål att ingen äldre ska behöva vara undernärd 2030. Livsmedelsakademin leder projektet och Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm har sedan sex veckor testat ett nytt måltidskoncept, som man gemensamt tagit fram.

– Syftet med testet har varit att se hur behovsanpassade måltider kan förebygga undernäring hos äldre. Det har genomförts i liten skala och enbart på serviceboende på grund av corona, men trots det har vi fått ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete för att äldre ska få ökad tillgång till individanpassade måltider, säger Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, i ett pressmeddelande.

De behovsanpassade matkassarna innehåller något mindre måltider, men med samma energinivå som vanligt. Dessutom innehåller de näringstätare mellanmål. Och de första resultaten tyder på piggare testpersoner med bättre sömn och även en uppgång i vikt.

Livsmedelsverket rekommenderar många små och näringstäta mål för äldre personer, något som man tagit fasta på i arbetet med Nollvisionen. Under testperioden har de äldre fått svara på frågor om måltiderna och i Kävlinge har man genomfört en hälsoenkät tre gånger. Testet har inte löpt helt problemfritt, bland annat har det inneburit något mer arbete, men personalen är ändå positiv till försöket.

Med detta test som erfarenhet arbetar nu Nollvisionen för undernäring hos äldre vidare för att utveckla sitt matkoncept, så att andra kommuner ska kunna använda samma upplägg i framtiden. Matkassarna är dock bara en av flera strategier för att nå slutmålet. Man vill också utveckla kommunikationen kring de äldre för att tidigt identifiera undernäring, se över hur Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens stöd och rekommendationer når ut till praktiken, arbeta med kompetenshöjande insatser om kosthållning, samt ta fram idéer för att bryta äldres ensamhet.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…