Många små näringstäta måltider är en del i Nollvisionens koncept. Foto: Livsmedelsakademin

Lovande resultat för behovsanpassade matkassar

Med ett nytt måltidskoncept vill Nollvisionen för undernäring hos äldre hitta nya vägar till ett bättre liv för äldre. De första resultaten lovar gott.

Med Nollvisionen för undernäring hos äldre har en rad aktörer satt upp ett mål att ingen äldre ska behöva vara undernärd 2030. Livsmedelsakademin leder projektet och Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm har sedan sex veckor testat ett nytt måltidskoncept, som man gemensamt tagit fram.

– Syftet med testet har varit att se hur behovsanpassade måltider kan förebygga undernäring hos äldre. Det har genomförts i liten skala och enbart på serviceboende på grund av corona, men trots det har vi fått ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete för att äldre ska få ökad tillgång till individanpassade måltider, säger Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, i ett pressmeddelande.

De behovsanpassade matkassarna innehåller något mindre måltider, men med samma energinivå som vanligt. Dessutom innehåller de näringstätare mellanmål. Och de första resultaten tyder på piggare testpersoner med bättre sömn och även en uppgång i vikt.

Livsmedelsverket rekommenderar många små och näringstäta mål för äldre personer, något som man tagit fasta på i arbetet med Nollvisionen. Under testperioden har de äldre fått svara på frågor om måltiderna och i Kävlinge har man genomfört en hälsoenkät tre gånger. Testet har inte löpt helt problemfritt, bland annat har det inneburit något mer arbete, men personalen är ändå positiv till försöket.

Med detta test som erfarenhet arbetar nu Nollvisionen för undernäring hos äldre vidare för att utveckla sitt matkoncept, så att andra kommuner ska kunna använda samma upplägg i framtiden. Matkassarna är dock bara en av flera strategier för att nå slutmålet. Man vill också utveckla kommunikationen kring de äldre för att tidigt identifiera undernäring, se över hur Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens stöd och rekommendationer når ut till praktiken, arbeta med kompetenshöjande insatser om kosthållning, samt ta fram idéer för att bryta äldres ensamhet.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…