Foto: Pikist/Public domain

Många dog ensamma av covid-19

Äldre dog oftare ensamma och utan att få ett brytpunktssamtal under coronapandemin. Det konstaterar en grupp svenska forskare.

I en studie, som publicerats i Journal of pain and symptom management, JPSM har en grupp svenska forskare gått igenom registerdata över omständigheterna kring personer som avlidit i sviterna av covid-19. Sammanlagt ingår 1346 dödsfall i studien och forskarna konstaterar att bara 74 procent av personer som dog med covid på äldreboende eller sjukhus fick ett brytpunktssamtal, jämfört med 79 procent under 2019.

Många dog också i sin ensamhet. Bara 59 procent hade någon hos sig när de avled i sivterna av covid, en siffra som ska jämföras med 2019 års 83 procent. Skillnaden utgjordes framför allt av att släktingar inte kunde vara närvarande. Närstående var närvarande i bara 13 procent av fallen på särskilt boende och 24 procent på sjukhus. Vid 52 respektive 38 procent av dödsfallen var någon personal närvarande.

I artikelns diskussionsdel skriver forskarna att siffrorna ”har betydande sociala och existentiella konsekvenser, både för patienterna och deras familjer”.