En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.
Foto: Syda Productions/Mostphotos

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.

Forskare i ett samarbete mellan Lunds universitet och Goetheuniversitetet i Frankfurt har intervjuat nio äldre personer i Sverige och Tyskland, som berättat om hur det är att flytta in i ny bostad som äldre. Hur åldras man på rätt plats och med rätt partner?

Artikelförfattarna skriver att de de hittade en överraskande stor mångfald i händelsekedjor som bidrog till studiedeltagarnas val kring boende och samboende, exempelvis att bli sjuk, bli far- eller morförälder, eller att gå i pension. Två vanliga händelser var att man flyttade in i nytt boende tillsammans med en partner, och att flytta in till en partners nuvarande boende, något som ställer helt olika krav på lösningar och på relationen.

För flera intervjupersoner gav pensioneringen en ny möjlighet i livet, till exempel för dem som tidigare arbetat i olika städer att nu flytta in tillsammans, men också en större frihet att välja fritt var man ville bo. Samtidigt kunde pensioneringen vara en utmanande tid, då gamla sociala kontakter via jobbet var svåra att upprätthålla, vilket tillsammans med en flytt kunde skapa en mer osäker tillvaro, utan riktig hemkänsla.

I andra fall kunde det handla om att hantera ena partnerns sjukdom genom att flytta ihop. Eller att skapa trygghet ifall någon skulle bli sjuk i framtiden.

Att flytta krävde mycket planering, olika gränsdragningar och förhandlingar. Detta var något som blev extra tydligt när en partner flyttade in till den andras hem. Intervjupersoner kunde berätta om att de kände sig som gäster i sitt nya hem, som redan var färdigt när de flyttade in.

Pensionen gav samtidigt boendet en ny mening, när intervjupersonerna nu spenderade mer tid hemma. Hemmet kunde skapa välbefinnande i vardagen.

Artikelförfattarna skriver i diskussionsdelen att den mångfald som de kunde se i hur intervjupersonerna upplevde flytt och boende väcker frågor om vad som egentligen är det vanliga fallet och om det ens finns. De lyfter också fram den komplexitet som finns kring boende och flytt, där både pensionering, förhållanden, sjukdom och annat samverkar.

Läs den vetenskapliga artikeln

Wanka A, Schmidt SM, Iwarsson S, Oswald F, Wazinski K, Slaug B och Kylén M (2023). Moving in together in later life: Making spaces into places as a joint endeavor. Journal of aging studies.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…