En blyertspenna ligger på en enkät med frågor och svarsrutor att kryssa i.
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Negativ trend i brukarundersökningen

Nu har Socialstyrelsen publicerat årets resultat från sin enkätundersökning om äldreomsorgen. Bland annat minskar andelen äldre som känner sig ensamma.

I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? finns det flera positiva signaler. Men sett över längre tid ser det sämre ut. Undersökningen har genomförts sedan 2013 och består av en enkät som skickas ut till personer över 65 år med äldreomsorg i någon form.

– Utvecklingen över tid visar på en generellt nedåtgående trend och under pandemiåren blev det ännu sämre. Det kan vara en förklaring till att vi nu ser att det vänder uppåt inom ett par av de områden vi ställt frågor om, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Exempel på positiva resultat ur årets undersökning är att det blivit lättare för boende på särskilt boende att få träffa en sjuksköterska. Dessutom är det något färre som i år lider av ofrivillig ensamhet. Ändå besväras 19 procent av de boende på säbo och tolv procent av hemmaboende med hemtjänst av ensamhet.

– De flesta kommuner har under det senaste året sökt de statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre och förhoppningen är ju att det ska kunna bidra till att färre äldre känner sig ensamma, säger Michaela Prochazka.

Det är fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller resultaten av undersökningen. I allmänhet är män något mer positiva än kvinnor i sina enkätsvar, och yngre är allmänt sett lite mer negativa än äldre personer.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Fler nyheter

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…