En blyertspenna ligger på en enkät med frågor och svarsrutor att kryssa i.
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Negativ trend i brukarundersökningen

Nu har Socialstyrelsen publicerat årets resultat från sin enkätundersökning om äldreomsorgen. Bland annat minskar andelen äldre som känner sig ensamma.

I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? finns det flera positiva signaler. Men sett över längre tid ser det sämre ut. Undersökningen har genomförts sedan 2013 och består av en enkät som skickas ut till personer över 65 år med äldreomsorg i någon form.

– Utvecklingen över tid visar på en generellt nedåtgående trend och under pandemiåren blev det ännu sämre. Det kan vara en förklaring till att vi nu ser att det vänder uppåt inom ett par av de områden vi ställt frågor om, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Exempel på positiva resultat ur årets undersökning är att det blivit lättare för boende på särskilt boende att få träffa en sjuksköterska. Dessutom är det något färre som i år lider av ofrivillig ensamhet. Ändå besväras 19 procent av de boende på säbo och tolv procent av hemmaboende med hemtjänst av ensamhet.

– De flesta kommuner har under det senaste året sökt de statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre och förhoppningen är ju att det ska kunna bidra till att färre äldre känner sig ensamma, säger Michaela Prochazka.

Det är fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller resultaten av undersökningen. I allmänhet är män något mer positiva än kvinnor i sina enkätsvar, och yngre är allmänt sett lite mer negativa än äldre personer.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…