Nestor reder ut socialtjänstens nya begrepp

Framöver kommer vetenskap och beprövad erfarenhet få en större roll inom socialtjänsten. Men vad innebär det, och hur kan det utveckla verksamheterna? Nestor FoU-center har publicerat en ny rapport som tar upp de nya begreppen och förändringen.

Rapportens framsidaUtredningen om förslag till en ny socialtjänstlag föreslog att socialtjänsten ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i framtiden. Detta i likhet med hälso- och sjukvården. Många har välkomnat förändringen, inte minst för att det kan öka möjligheterna att utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. Frågan är dock vad de komplexa begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning” egentligen betyder, och vad de kan tänkas betyda just inom socialtjänsten.

Nu har Nestor FoU-centers Emanuel Åhlfeldt skrivit en rapport om dessa begrepp, som kommer att spela en stor roll när de ska börja användas i praktiken.

­– Begreppen har en längre historia i hälso- och sjukvården, men det är heller inte nya begrepp i socialtjänsten. Diskussionen tog visserligen fart i och med utredningen om ny socialtjänstlag, men diskussionen har pågått i decennier. En stor utmaning är dock att översätta begreppen och anpassa dem till socialtjänsten. I den översättningen finns det olika aktörer och intressen som försöker dra begreppen åt olika håll. Det är helt naturligt, men det gör att begreppen blir svåra att förstå, eftersom de används på så många olika sätt och betonar olika saker, säger Emanuel Åhlfeldt i en kommentar på Nestor FoU-centers hemsida.

Relaterat

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå och handla hade större effekt än att inte träffas socialt.

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar risken att drabbas av demens senare i livet.

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en ny rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.