Nestor reder ut socialtjänstens nya begrepp

Framöver kommer vetenskap och beprövad erfarenhet få en större roll inom socialtjänsten. Men vad innebär det, och hur kan det utveckla verksamheterna? Nestor FoU-center har publicerat en ny rapport som tar upp de nya begreppen och förändringen.

Rapportens framsidaUtredningen om förslag till en ny socialtjänstlag föreslog att socialtjänsten ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i framtiden. Detta i likhet med hälso- och sjukvården. Många har välkomnat förändringen, inte minst för att det kan öka möjligheterna att utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. Frågan är dock vad de komplexa begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning” egentligen betyder, och vad de kan tänkas betyda just inom socialtjänsten.

Nu har Nestor FoU-centers Emanuel Åhlfeldt skrivit en rapport om dessa begrepp, som kommer att spela en stor roll när de ska börja användas i praktiken.

­– Begreppen har en längre historia i hälso- och sjukvården, men det är heller inte nya begrepp i socialtjänsten. Diskussionen tog visserligen fart i och med utredningen om ny socialtjänstlag, men diskussionen har pågått i decennier. En stor utmaning är dock att översätta begreppen och anpassa dem till socialtjänsten. I den översättningen finns det olika aktörer och intressen som försöker dra begreppen åt olika håll. Det är helt naturligt, men det gör att begreppen blir svåra att förstå, eftersom de används på så många olika sätt och betonar olika saker, säger Emanuel Åhlfeldt i en kommentar på Nestor FoU-centers hemsida.

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.

Fler nyheter

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras och vad detta får för konsekvenser för hur vårt immunförsvar fungerar.

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.