Andreas Motel-Klingebiel. Foto: Mikael Mildén.

Nio miljoner kronor till forskning om det sena arbetslivet

Linköpings universitets internationella projekt EIWO om hur livshändelser påverkar det sena arbetslivet har beviljats nya anslag av Forte.

Sedan tre år driver forskare vid ASC, åldrande och social förändring, vid Linköpings universitet det internationella forskningsprogrammet EIWO – Exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet tillsammans med forskargrupper från Storbritannien, Polen och Tyskland.

– Vi behandlar främst frågan om jämlikt och inkluderande förlängt arbetsliv. Det handlar bland annat om livslångt lärande, nationell politik som berör förändringar över livsloppet, och företags- och branschpolicies om exempelvis livslångt lärande och anställdas utveckling, berättade Andreas Motel-Klingebiel, som leder EIWO, för Äldre i Centrum i en intervju för ett par år sedan.

Nu har programmet beviljats ytterligare 8,7 miljoner kronor av Forte, och är redo att gå in i nästa fas. EIWO kommer att pågå fram till 2026. Den första fasen av arbetet har främst fokuserat på teoretisk utveckling kring livsloppet i välfärdssystemen, i ett europeiskt perspektiv, och med analyser om livslopp och arbetsliv i Sverige och Europa. Det är till exempel stor skillnad mellan den svenska jämlikhetsinriktade staten och det mer konservativa välfärdssystemet i Tyskland.

– Vi är intresserade av olika händelser under livet som kan påverka arbetslivet och beslut om arbetet sent i livet, och möjligheterna att vara kvar eller risken att bli exkluderad från arbetsnätverken, säger Andreas Motel-Klingebiel.

Sammanlagt har EIWO nu beviljats 17,3 miljoner kronor av Forte.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Fler nyheter

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…