Andreas Motel-Klingebiel. Foto: Mikael Mildén.

Nio miljoner kronor till forskning om det sena arbetslivet

Linköpings universitets internationella projekt EIWO om hur livshändelser påverkar det sena arbetslivet har beviljats nya anslag av Forte.

Sedan tre år driver forskare vid ASC, åldrande och social förändring, vid Linköpings universitet det internationella forskningsprogrammet EIWO – Exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet tillsammans med forskargrupper från Storbritannien, Polen och Tyskland.

– Vi behandlar främst frågan om jämlikt och inkluderande förlängt arbetsliv. Det handlar bland annat om livslångt lärande, nationell politik som berör förändringar över livsloppet, och företags- och branschpolicies om exempelvis livslångt lärande och anställdas utveckling, berättade Andreas Motel-Klingebiel, som leder EIWO, för Äldre i Centrum i en intervju för ett par år sedan.

Nu har programmet beviljats ytterligare 8,7 miljoner kronor av Forte, och är redo att gå in i nästa fas. EIWO kommer att pågå fram till 2026. Den första fasen av arbetet har främst fokuserat på teoretisk utveckling kring livsloppet i välfärdssystemen, i ett europeiskt perspektiv, och med analyser om livslopp och arbetsliv i Sverige och Europa. Det är till exempel stor skillnad mellan den svenska jämlikhetsinriktade staten och det mer konservativa välfärdssystemet i Tyskland.

– Vi är intresserade av olika händelser under livet som kan påverka arbetslivet och beslut om arbetet sent i livet, och möjligheterna att vara kvar eller risken att bli exkluderad från arbetsnätverken, säger Andreas Motel-Klingebiel.

Sammanlagt har EIWO nu beviljats 17,3 miljoner kronor av Forte.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…