Andreas Motel-Klingebiel. Foto: Mikael Mildén.

Nio miljoner kronor till forskning om det sena arbetslivet

Linköpings universitets internationella projekt EIWO om hur livshändelser påverkar det sena arbetslivet har beviljats nya anslag av Forte.

Sedan tre år driver forskare vid ASC, åldrande och social förändring, vid Linköpings universitet det internationella forskningsprogrammet EIWO – Exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet tillsammans med forskargrupper från Storbritannien, Polen och Tyskland.

– Vi behandlar främst frågan om jämlikt och inkluderande förlängt arbetsliv. Det handlar bland annat om livslångt lärande, nationell politik som berör förändringar över livsloppet, och företags- och branschpolicies om exempelvis livslångt lärande och anställdas utveckling, berättade Andreas Motel-Klingebiel, som leder EIWO, för Äldre i Centrum i en intervju för ett par år sedan.

Nu har programmet beviljats ytterligare 8,7 miljoner kronor av Forte, och är redo att gå in i nästa fas. EIWO kommer att pågå fram till 2026. Den första fasen av arbetet har främst fokuserat på teoretisk utveckling kring livsloppet i välfärdssystemen, i ett europeiskt perspektiv, och med analyser om livslopp och arbetsliv i Sverige och Europa. Det är till exempel stor skillnad mellan den svenska jämlikhetsinriktade staten och det mer konservativa välfärdssystemet i Tyskland.

– Vi är intresserade av olika händelser under livet som kan påverka arbetslivet och beslut om arbetet sent i livet, och möjligheterna att vara kvar eller risken att bli exkluderad från arbetsnätverken, säger Andreas Motel-Klingebiel.

Sammanlagt har EIWO nu beviljats 17,3 miljoner kronor av Forte.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…