Susanne Iwarsson från CASE och Ann Mari Storm från CASE brukarråd mäter trösklarna i en lägenhet i Lund.
Susanne Iwarsson från CASE och Ann Mari Storm från CASE brukarråd mäter trösklarna i en lägenhet i Lund. Foto: Kennet Ruona

Nu startar medborgarforskningen i Bostadsförsöket

Forskare från CASE i Lund iscensätter nu sitt forskningsprojekt Bostadsförsöket tillsammans med Forskarfredag. Där ska allmänheten hjälpa till att mäta sina bostäder, och inte minst vill man nå ut till den äldre befolkningen.

I september och oktober har alla chansen att bidra till forskningen om äldre och åldrande. Det är Center for aging and supportive environments, CASE, vid Lunds universitet som tillsammans med Vetenskap och allmänhets vetenskapsfestival Forskarfredag drar igång projektet Bostadsförsöket. Målet är att samla in data till undersökningar om tillgänglighet i våra bostäder.

– Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr begränsas möjligheten ofta av miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, säger Susanne Iwarsson, professor vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket, i ett pressmeddelande.

Möjligheten att få allmänhetens hjälp kan mångdubbla mängden data som är tillgänglig för forskningen. Forskarfredag är vana att samarbeta med skolan, men det är ett unikt initiativ att nu vända sig till de äldre. Med sig som partners har man pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna.

– Hittills har nästan 2 000 anmält att de vill medverka i Bostadsförsöket, men det finns plats för många fler. Alla som vill bidra till ökad kunskap om tillgänglighet är välkomna, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap och allmänhet.

Den som vill hjälpa till och mäta sin bostad börjar med att installera appen Bostadsförsöket i sin telefon eller surfplatta. Sedan behövs bara en tumstock och det är bara att följa instruktionerna. För skolan finns dessutom en speciell lärarhandledning tillgänglig, vilket gör det lätt att anpassa försöket till undervisningen.

Delta i Bostadsförsöket

Sök efter appen Bostadsförsöket i din telefons nedladdningstjänst. Den finns tillgänglig för de flesta telefoner och surfplattor. När du startar försöket får du ange grundläggande data om din bostad, exempelvis i vilket postnummerområde den ligger, när den byggdes och vem som bor där. Därefter börjar mätningar av entré, kök, badrum och övriga utrymmen.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…