Susanne Iwarsson från CASE och Ann Mari Storm från CASE brukarråd mäter trösklarna i en lägenhet i Lund.
Susanne Iwarsson från CASE och Ann Mari Storm från CASE brukarråd mäter trösklarna i en lägenhet i Lund. Foto: Kennet Ruona

Nu startar medborgarforskningen i Bostadsförsöket

Forskare från CASE i Lund iscensätter nu sitt forskningsprojekt Bostadsförsöket tillsammans med Forskarfredag. Där ska allmänheten hjälpa till att mäta sina bostäder, och inte minst vill man nå ut till den äldre befolkningen.

I september och oktober har alla chansen att bidra till forskningen om äldre och åldrande. Det är Center for aging and supportive environments, CASE, vid Lunds universitet som tillsammans med Vetenskap och allmänhets vetenskapsfestival Forskarfredag drar igång projektet Bostadsförsöket. Målet är att samla in data till undersökningar om tillgänglighet i våra bostäder.

– Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr begränsas möjligheten ofta av miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, säger Susanne Iwarsson, professor vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket, i ett pressmeddelande.

Möjligheten att få allmänhetens hjälp kan mångdubbla mängden data som är tillgänglig för forskningen. Forskarfredag är vana att samarbeta med skolan, men det är ett unikt initiativ att nu vända sig till de äldre. Med sig som partners har man pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna.

– Hittills har nästan 2 000 anmält att de vill medverka i Bostadsförsöket, men det finns plats för många fler. Alla som vill bidra till ökad kunskap om tillgänglighet är välkomna, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap och allmänhet.

Den som vill hjälpa till och mäta sin bostad börjar med att installera appen Bostadsförsöket i sin telefon eller surfplatta. Sedan behövs bara en tumstock och det är bara att följa instruktionerna. För skolan finns dessutom en speciell lärarhandledning tillgänglig, vilket gör det lätt att anpassa försöket till undervisningen.

Delta i Bostadsförsöket

Sök efter appen Bostadsförsöket i din telefons nedladdningstjänst. Den finns tillgänglig för de flesta telefoner och surfplattor. När du startar försöket får du ange grundläggande data om din bostad, exempelvis i vilket postnummerområde den ligger, när den byggdes och vem som bor där. Därefter börjar mätningar av entré, kök, badrum och övriga utrymmen.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…