Nytt utvecklingscentrum för musik i omsorgen

Musik i syd startar ett utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa. Där kommer de att samarbeta med akademi, vård och andra kulturaktörer.

Region Kronoberg och Region Skåne står som huvudmän för Musik i syd, som har uppdraget att arbeta för ett tillgängligt och jämställt musikliv. Bland annat har man erbjudit musik inom vård och omsorg. Nu tar Musik i syd nästa steg och grundar ett utvecklingscentrum i samarbete med hälso- och sjukvården.

– Pandemin har ytterligare accentuerat behovet av kultur i livets alla skeden för livskvalitet och gemenskap, men också som läkande och utvecklande kraft. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering, säger Musik i syds vd Susanne Rydén i ett pressmeddelande.

Forskningscentrumet kommer att samverka med andra kulturaktörer, vård- och omsorgsenheter och forskningsinstitutioner. Under de senaste åren har man Musik i syd redan genomfört projektet Digitala kulturmöten tillsammans med Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet och Göteborgs symfoniker.

Musik i syd driver vidare sina projekt inom äldreomsorgen, och startar dessutom sju nya pilotprojekt exempelvis om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa, musik inom rättspsykiatrin, samt musik på akut- och röntgenmottagningar.

Relaterat

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Fler nyheter

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport…

Högutbildade får mer prostatacancervård

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer vård och behandling för prostatacancervård. Dessutom är deras risk att dö av sjukdomen lägre, jämfört med andra. Det visar en studie från fyra…

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras liv påverkas av beskedet.