Nytt utvecklingscentrum för musik i omsorgen

Musik i syd startar ett utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa. Där kommer de att samarbeta med akademi, vård och andra kulturaktörer.

Region Kronoberg och Region Skåne står som huvudmän för Musik i syd, som har uppdraget att arbeta för ett tillgängligt och jämställt musikliv. Bland annat har man erbjudit musik inom vård och omsorg. Nu tar Musik i syd nästa steg och grundar ett utvecklingscentrum i samarbete med hälso- och sjukvården.

– Pandemin har ytterligare accentuerat behovet av kultur i livets alla skeden för livskvalitet och gemenskap, men också som läkande och utvecklande kraft. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering, säger Musik i syds vd Susanne Rydén i ett pressmeddelande.

Forskningscentrumet kommer att samverka med andra kulturaktörer, vård- och omsorgsenheter och forskningsinstitutioner. Under de senaste åren har man Musik i syd redan genomfört projektet Digitala kulturmöten tillsammans med Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet och Göteborgs symfoniker.

Musik i syd driver vidare sina projekt inom äldreomsorgen, och startar dessutom sju nya pilotprojekt exempelvis om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa, musik inom rättspsykiatrin, samt musik på akut- och röntgenmottagningar.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över 80 år. Det visar en ny studie av forskare från Lunds universitet.