Nytt utvecklingscentrum för musik i omsorgen

Musik i syd startar ett utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa. Där kommer de att samarbeta med akademi, vård och andra kulturaktörer.

Region Kronoberg och Region Skåne står som huvudmän för Musik i syd, som har uppdraget att arbeta för ett tillgängligt och jämställt musikliv. Bland annat har man erbjudit musik inom vård och omsorg. Nu tar Musik i syd nästa steg och grundar ett utvecklingscentrum i samarbete med hälso- och sjukvården.

– Pandemin har ytterligare accentuerat behovet av kultur i livets alla skeden för livskvalitet och gemenskap, men också som läkande och utvecklande kraft. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering, säger Musik i syds vd Susanne Rydén i ett pressmeddelande.

Forskningscentrumet kommer att samverka med andra kulturaktörer, vård- och omsorgsenheter och forskningsinstitutioner. Under de senaste åren har man Musik i syd redan genomfört projektet Digitala kulturmöten tillsammans med Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet och Göteborgs symfoniker.

Musik i syd driver vidare sina projekt inom äldreomsorgen, och startar dessutom sju nya pilotprojekt exempelvis om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa, musik inom rättspsykiatrin, samt musik på akut- och röntgenmottagningar.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.