Nytt utvecklingscentrum för musik i omsorgen

Musik i syd startar ett utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa. Där kommer de att samarbeta med akademi, vård och andra kulturaktörer.

Region Kronoberg och Region Skåne står som huvudmän för Musik i syd, som har uppdraget att arbeta för ett tillgängligt och jämställt musikliv. Bland annat har man erbjudit musik inom vård och omsorg. Nu tar Musik i syd nästa steg och grundar ett utvecklingscentrum i samarbete med hälso- och sjukvården.

– Pandemin har ytterligare accentuerat behovet av kultur i livets alla skeden för livskvalitet och gemenskap, men också som läkande och utvecklande kraft. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering, säger Musik i syds vd Susanne Rydén i ett pressmeddelande.

Forskningscentrumet kommer att samverka med andra kulturaktörer, vård- och omsorgsenheter och forskningsinstitutioner. Under de senaste åren har man Musik i syd redan genomfört projektet Digitala kulturmöten tillsammans med Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet och Göteborgs symfoniker.

Musik i syd driver vidare sina projekt inom äldreomsorgen, och startar dessutom sju nya pilotprojekt exempelvis om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa, musik inom rättspsykiatrin, samt musik på akut- och röntgenmottagningar.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet DyNAMiC.

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade med ångest och depression, men mörkertalet bland männen kan vara stort.

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende kan se ut och upplevas, och de hittade en mångfald av berättelser.

Fler nyheter

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande. Äldre hbtq-personer är oroliga för hur de ska bli bemötta när de behöver omsorg i framtiden.

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i en psykisk sjukdom. Hade vi själva tvingats ha kontakt med alla de aktörerna hade vi gått under,…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som gör tillvaron lugnare för anhörigvårdare, samtal om konst som kan väcka sinnen till liv eller personer i…